Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeļa lielākais mīnuss ir veselības budžeta sasaistes trūkums ar valsts ekonomikas izaugsmi, inflāciju vai kādiem citiem makroekonomiskajiem rādītājiem. Latvijā veselības budžeta apmēru pilnībā nosaka politiķi. Tam būtu jāmainās.

Vairāk nekā 90% no veselības apdrošināšanas fondu budžetu apmēra Lietuvā un Igaunijā aprēķina ar formulu palīdzību. Šīs formulas ir noteiktas speciālos likumos, tieši sasaistot veselības aprūpes finansējumu ar valsts ekonomikas izaugsmi un inflāciju. Tas padara kaimiņvalstu veselības aprūpes budžetus prognozējamus un stabili augošus. Latvijā pēc līdzīga principa veidojas mazāk nekā 9% no veselības aprūpes budžeta, savukārt par atlikušo un lielāko daļu lemj politiķi, ik gadu sastādot un pieņemot valsts budžetu.

Vai esi pamanījis ka atšķirībā no veselības aprūpes nozares, ap mūsu valsts labklājības budžetu politiskais tirgus gandrīz vai nepastāv, neskatoties uz to, ka labklājības budžets ir trīs reizes lielāks par veselības budžetu? Izņēmumi mēdz būt tikai fundamentālu reformu gadījumā, piemēram, pensionēšanās vecuma izmaiņas.

Manuprāt, viens no iemesliem, kāpēc pabalstu un pensiju jautājums ne tuvu nav tik politizēts salīdzinājumā ar veselības finansējumu, ir fakts, ka labklājības budžetā tikai neliela daļa ir relatīvi brīvi nosakāma ikgadējā valsts budžeta pieņemšanas ietvaros. Labklājības nozares gadījumā politiķi pamatā lemj par nodokļu likmēm vai pabalstu apmēriem, nevis "piešķir finansējumu", kā tas ir veselības budžeta gadījumā. Lietuvas un Igaunijas veselības aprūpes finansēšanas modeļi darbojas pēc līdzīgiem principiem kā mūsu labklājības nozares piemērā.

Vēlos uzsvērt, ka, reformējot Latvijas veselības aprūpes finansēšanas modeli, ir lietderīgi mācīties arī pašiem no savas pieredzes, analizējot, kā pie mums darbojas citas, konkrētos aspektos veiksmīgākas, nozares. Taču, šādi rīkojoties, pats par sevi saprotams, ka vērtēti un pārņemti tiktu atsevišķi donora nozares elementi, pielāgojot tos uzlabojamai nozarei. Mums noteikti ir vērts iedvesmoties un mācīties no labākiem un veiksmīgākiem veselības aprūpes sistēmu modeļiem mūsu kaimiņvalstīs, taču mērķim nav jābūt pilnībā pāriet uz kādu no citas valsts modeļiem vai arī "obligātās apdrošināšanas" ieviešanai. Izkārtnes "apdrošināšana", kuru katrs saprot savā veidā, izslēgšana no šīs diskusijas palīdzētu mums fokusēties uz būtisko, piemēram, uz konkrētu faktoru ietekmi uz veselības aprūpes budžetu veidošanu gan Latvijā, gan citās valstīs.

Nav šaubu, ka Latvijā ir jāpalielina veselības aprūpes budžeta ieņēmumu prognozējamība un politiskā neatkarība. To ir iespējams panākt, sasaistot veselības budžetu ar kādu no makroekonomiskajiem rādītājiem. Amerikas Tirdzniecības palātas (AmCham) pērnā gada rosinājumā "Ilgtspējīgai, efektīvai un taisnīgai veselības aprūpes finansēšanai"1 mēs piedāvājām veselības budžetu sasaistīt ar vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, kas tuvinātu mūs Lietuvas un Igaunijas modeļiem.

Kaimiņvalstīs veselības aprūpes budžetu bāzi sastāda noteikts procents no iekasētajām sociālajām iemaksām, kuru apjoms ir tieši proporcionāls vidējam atalgojumam tautsaimniecībā un aug līdz ar to. Papildus tam tiek piešķirta valsts budžeta dotācija, kuru arī aprēķina "mehāniski", ņemot vērā vidējās pensijas (Igaunija) vai minimālās algas (Lietuva) līmeni. Arī šiem rādītājiem ir raksturīga stabila tendence augt.

No kaimiņiem tiešām ir ko pamācīties, ja gribam, lai veselības nozares finansējums augtu vismaz vienā ātrumā ar kopējo ekonomiku un būtu mazāk pakļauts norisēm politikā. Taču ir jāuzsver sekojošais: sasaiste ar vidējo atalgojumu tautsaimniecībā pati par sevi neparedz obligātu pāreju uz finansējumu tieši no sociālajām iemaksām un attiecīgi speciālā budžeta. Vairākas publikācijas norāda uz sociālajās iemaksās balstītu sistēmu grūtībām nodrošināt ilgtspējīgu finansējumu veselībai.

Tas ir saistīts ar sabiedrību novecošanos, nepilna laika nodarbinātības formu izplatību un citiem faktoriem. Tiek novērots arī vispārējo (nesociālo) nodokļu īpatsvara pakāpenisks pieaugums veselības budžetā tajās valstīs, kuras vēsturiski veselību ir finansējušas no sociālajām iemaksām.2,3

Ja tomēr tiks pieņemts lēmums finansēt veselības aprūpi primāri no sociālajām iemaksām un to īpatsvars veselības budžetā pieaugs vairākkārt, teiksim, no šodienas 9% līdz 50%, būs nepieciešams arī atlikušo budžeta daļu, t.i. dotāciju no pamatbudžeta piesaistīt noteiktiem objektīviem rādītājiem, kā tas ir Igaunijā un Lietuvā. Pretējā gadījumā mūsu veselības budžets prognozējamāks nekļūs, un sociālajās iemaksās balstīto sistēmu teorētiska priekšrocība – lielāka politiskā neatkarība – netiks realizēta.

Jebkurā scenārijā sociālā nodokļa nomaksas fakts nebūtu jānosaka kā nosacījums tiesībām saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. Gan AmCham Latvijā, gan mūsu kolēģi Centrālajā un Austrumeiropā, gan arī faktiski visas starptautiskās organizācijas un vietējie eksperti iestājas par virzību uz universālu (visiem pieejamu) veselības aprūpi kā vispamatotāko no sabiedrības veselības un ekonomiskās attīstības viedokļa.

Katra atsevišķa indivīda veselība ir visas sabiedrības ieguvums, jo infekcijas ir daudz efektīvāk apkarojamas, ja nevienam netiek liegta piekļuve vakcīnām, diagnostikai un ārstēšanai. Jo daudz lētāk par akūtu insultu un infarktu pacientu aprūpi ir kompensēt asinsspiedienu un holesterīnu pazeminošus medikamentiem visiem, kam tie ir nepieciešami. Tāpat ir grūti iedomāties kopējo ieguvumu sabiedrības veselībai vai ekonomikai gadījumā, ja daļu sabiedrības izslēdz no valsts apmaksātajiem vēža skrīningiem. Šāda pieeja neatbrīvos resursus, nepalielinās finansējumu veselībai, nedz arī uzlabos pakalpojumu pieejamību apdrošinātajiem.

Ir leģitīmi domāt par veselības sistēmas izmantošanu kā instrumentu cīņā ar "aplokšņu algām" un ēnu ekonomiku kopumā, taču starp visām Austrumeiropas valstīm, kuras savulaik ir sasaistījušas tiesības uz valsts apmaksāto veselības aprūpi ar sociālā nodokļa nomaksu un kur 5-15% no iedzīvotājiem ilgstoši paliek bez veselības apdrošināšanas, grūti atrast valsti, kur ēnu ekonomikas īpatsvars būtu mazāks par Latvijas rādītāju4. Arī bezdarbs kā viens no ēnu ekonomikas noteicošiem faktoriem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā ir vēsturiski zemākajā līmenī, kas norāda uz ierobežotu potenciālu "aplokšņu algu" saņēmēju legalizācijai caur veselības aprūpes finansēšanas reformu. [Eurostat]

Veselības aprūpes budžeta sasaiste ar vidējo atalgojumu nav vienīgais iespējamais ceļš. Ir apspriežami un atbalstāmi arī citi mehānismi. Piemēram, veselības finansējuma izteikšana procentos no IKP (jau šobrīd noteikts Veselības aprūpes finansēšanas likumā, taču neadekvāti zemā 4% līmenī) vai procentos no kopējiem valsts budžeta izdevumiem (norādīts 12% līmenis valdības deklarācijā, bet šobrīd ir 11%)10. Neatkarīgi no izvēlētā risinājuma, mērķis ir atteikties no absolūtos ciparos fiksētas budžeta bāzes, kuru politisku diskusiju ceļā katru gadu papildina, atbalstot vai neatbalstot konkrētus Veselības ministrijas piedāvātos prioritāros pasākumus.

Tieši šis budžeta veidošanas princips nozarei liek primāri fokusēties uz finansēm, respektīvi, budžetu un līgumu izpildi. Tas ir iemesls bieži vien haotiskai pakalpojumu kvotu pārdalīšanai gada beigās. Sabiedrības veselības mērķi tālu pārsniedz viena budžeta cikla garumu, līdz ar to paliekot ārpus nozares vadītāju atbildības un kontroles. Nespēja plānot pat dažus mēnešus uz priekšu apgrūtina un palēnina jaunu veselības aprūpes programmu ieviešanu vai mērogošanu brīdī, kad beidzot tiek piešķirts tām nepieciešamais finansējums.

Visbeidzot, varbūt pats svarīgākais – pirms tiek uzsāktas būtiskas veselības finansēšanas reformas un veiktas tehniskās pārbīdes starp budžeta programmām, aicinām iniciatorus izveidot un prezentēt sabiedrībai veselības budžeta prognozes modeli dažiem gadiem uz priekšu – skaidru ceļu ne tikai uz stabilāku un politiski neatkarīgāku, bet arī uz ievērojami lielāku veselības budžetu!

AmCham aicina virzīties uz veselības finansējumu, kurš atbilstu ES vidējam līmenim – 8% no IKP. Šobrīd Latvijā tas nesasniedz pat 4%.5 Iepriekšējās valdības pieņemtās Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam 2027. gadā paredz attiecīgo rādītāju kāpināt līdz 6% – līmenim, kuru Lietuva un Igaunija ir sasniegušas jau šobrīd. Tas ir kritiskais minimums, uz kuru Latvijai jātiecas, bet pie kura nedrīkst apstāties. Arī mums Latvijā, ņemot piemēru no mūsu kaimiņiem un citām attīstītajām valstīm, pret ieguldījumiem veselības aprūpē jāsāk attiekties kā pret investīcijām, nevis izdevumiem.

Aicinu visus interesentus iepazīties ar AmCham pērn publicēto rosinājumu "Ilgtspējīgai, efektīvai un taisnīgai veselības aprūpes finansēšanai Latvijā", kuru prezentējām 13. Saeimas deputātiem un veselības nozares vadībai. Rakstā, ko tikko izlasījāt, akcentēju dažus priekšlikumus nozares finansējuma piesaistes un nodokļu reformas kontekstā, taču publikācija satur arī rekomendācijas efektīvākai līdzekļu izlietošanai veselības nozarē.

1 AmCham viedokļa ziņojums "Ilgtspējīgai, efektīvai un taisnīgai veselības aprūpes finansēšanai", 2022. https://www.amcham.lv/data/Advocacy/viedokla-zinojums-2022.pdf

2 Prognožu centrs "Veselības aprūpes nākotne Igaunijā. Attīstības scenāriji līdz 2035. gadam", 2020. gads (The Future of Healthcare in Estonia. Scenarios up to 2035", 2020): https://arenguseire.ee/wp-content/uploads/2021/06/2020_the_ future_healthcare_in_estonia_summary.pdf

3 Economist Impact un AmCham EU "At a turning point: Healthcare systems in Central and Eastern Europe", 2022: http://www.amchameu.eu/sites/default/files/publications/files/at_a_turning_point_healthcare_systems_in_central_and_eastern_europe_0.pdf

4 Friedrich Schneider, Taxation of the Informal Economy in the EU, 2022: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/734007/IPOL_STU(2022)734007_EN.pdf

5 Finanšu ministrijas Izdevumu politikas virzienu un izdevumu atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām kopsavilkums, 2023) https://www.fm.gov.lv/lv/media/13948/download?attachment

* Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā veselības darba grupas līdzvadītājs, „Progresīvo” partijas pārstāvis

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...