Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Uzskatu, ka Vissavienības Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienības (VĻKJS) pārstāvja-komjaunieša, Rīgas pilsētas komitejas sekretāra, Rīgas pilsētas komitejas otrā sekretāra, kredītiestādes ”Slāvu (Saules) banka” līdzdibinātāja Borisa Baibakova dēls – 1983.gadā dzimušais zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs gadiem ilgi nodarbojas ar uzņēmumu reiderēšanu, naudas izspiešanu, naudas izkrāpšanu tiesas ceļā, izkrāpjamo naudas līdzekļu legalizēšanu caur tiesu spriedumiem civillietās,  izmantojot saņemto “zaļo gaismu” no Valsts policijas un LR prokuratūras puses, un mērķa sasniegšanas paātrināšanai Jurijs Baibakovs organizē pasūtījuma kriminālprocesus Valsts policijā pret reiderējamo uzņēmumu īpašniekiem un amatpersonām.

Ir vērts pievērst uzmanību vienai šobrīd no Jurija Baibakova puses īstenojamai epizodei Valmieras uzņēmuma, kas dibināts 2000.gadā, reiderēšanā. Uzņēmuma reiderēšanā kārtējo reizi piedalās Valsts policija un šoreiz arī LR ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Īsi

2014.gada 01.jūnijā starp Valmieras uzņēmumu un Rīgas uzņēmumu Smart TV tika noslēgts sadarbības līgums, kura ietvaros SIA Smart TV piegādā pakalpojumus Valmieras uzņēmumam.

2019.gada 20.jūnijā SIA Smart TV tika pievienota pie Rīgas SIA Netvision. 2018.gada 01.novembrī SIA Smart TV paziņoja Valmieras uzņēmumam par pakalpojuma cenas paaugstināšanu līdz 3900 euro mēnesī.

Valmieras uzņēmums cenas paaugstinājumam nav devis piekrišanu, kā rezultātā 2020.gada 07.aprīlī SIA Netvision iesniedza Vidzemes tiesā prasības pieteikumu civillietā par pirmsšķietamā parāda 67 856.41 euro apmērā piedziņu no Valmieras uzņēmuma par labu prasītājai SIA Netvision.

Prasītāju SIA Netvision pārstāv bēdīgi slavens zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs. Prasība par parāda piedziņu tika apmierināta, spriedums ir stājies likumīgā spēkā.

Meklējot risinājumus, Valmieras uzņēmums iesniedza tiesā ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pieteikumu, kuru tiesa apmierināja. Zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs, reaģējot uz šādu notikumu attīstību, iesniedza iesniegumu LR ģenerālprokuratūrā, lūdzot ģenerālprokuroru Juri Stukānu iesniegt prokuratūras protestu.

Ģenerālrokuratūra apmierināja zvērināta advokāta Jurija Baibakova iesniegumu, kā rezultātā ģenerālprokurors Juris Stukāns LR Augstākajā tiesā iesniedza prokurora protestu. 2022.gada 21.decembrī, izskatot ģenerālprokurora Jura Stukāna iesniegto protestu, LR Augstākā tiesa nolēma atcelt Vidzemes rajona tiesas 2022.gada 28.marta lēmumu ārpustiesas tiesiskās aizsardzīubas lietā C71175622.

Tā rezultātā 2023.gada 19.janvārī Vidzemes rajona tiesa Cēsīs noraidīja Valmieras uzņēmuma pieteikumu par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanu 2022.gada 28. marta redakcijā un izbeidza tiesvedību lietā.

Kopā ar īstenotajām aktivitātēm Jurijs Baibakovs Rīgā uzsācis kriminālprocesu Nr.15170000823  pēc Krimināllikuma 215.1 panta (Tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšana) 1. daļas (Par tiesiskās aizsardzības procesa izmantošanu nolūkā izvairīties no saistību izpildes).

Konkrēti

2020.gada 7.aprīlī Vidzemes rajona tiesa Alūksnē saņēma Jurija Baibakova Rīgas klienta SIA Netvision uzdevumā uzrakstīto prasības pieteikumu civillietā C71202120. Lietas būtība – pirmsšķietami neeksistējošā parāda 67 856.41 euro apmērā piedziņa (Jurija Baibakova specializācija).

Iztiesājamā civillietā ir notikušas vairākas tiesas sēdes, tika iesniegtas vairākas blakus sūdzības, apelācijas sūdzība, kasācijas sūdzība. 2022.gada 14.septembrī Augstākās tiesas Senāts pieņēma nolēmumu atteikt ierosināt kasācijas tiesvedību. Kā rezultātā celtā prasība tika apmierināta, tiesas lēmums 2022.gada 14.septembrī ir stājies likumīgā spēkā.

Parādniece, reaģējot uz faktu, ka tai ir iestājies pienākums samaksāt piespriesto naudas summu 82 037.68 euro apmērā (2021.gada 03.septembra spriedums civillietā C71202120), konstatējot nespēju izpildīt spriedumu, 2022.gada 8.martā iesniedza Vidzemes rajona tiesā pieteikumu (C71175622) par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesu. 2022.gada 29.martā tika ierosināts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

2023.gada 19.janvāra Vidzemes rajona tiesas spriedumā lietā C71175622 (noraidīt pieteikumu par ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākuma plāna apstiprināšanu 2022. gada 28. marta redakcijā un izbeigt tiesvedību lietā) konstatējams, ka kreditora pārstāvis Jurijs Baibakovs panācis:

1.   Kriminālprocesa uzsākšanu pret reiderējamā uzņēmuma amatpersonām. Kriminālprocess Nr. 15170000823 ir uzsākts pēc Krimināllikuma 215.1 panta 1. daļas. Procesa virzītājs ir Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 3. nodaļa.

2022.gada 21.decembra LR Senāta lēmumā civillietā C71175622 konstatējams, ka kreditora pārstāvis Jurijs Baibakovs panācis:

2.   Ģenerālprokurora protesta iesniegšanu LR Augstākā tiesā par Vidzemes rajona tiesas 2022.gada 28.marta lēmumu ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa lietā C71175622.

Tā nav pirmā epizode, kad uzņēmumu reidērēšanā Jurija Baibakova komandā piedalās Valsts policijas, LR prokuratūras, LR Tieslietu ministrijas amatpersonas (tiesneši).

Iespējams tā ir pirmā epizode, kad uzņēmuma reiderēšanā organizētās noziedzības pusē personīgi iesaistījies ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Kopējās ainas saprašanai ir vērts iepazīties ar dokumentiem:

1.   2021.gada 03.septembra Vidzems rajona tiesas Alūksnē spriedums civillietā C71202120 par celtā prasības apmierināšanu.

2.   2022.gada 21.decembra LR Senāta lēmums civillietā C71175622.

3.   2023.gada 19.janvāra Vidzemes rajona tiesas Cēsīs lēmums civillietā C71175622.

Piezīmes

Pielikumā Nr.2 (2022.gada 21.decembra LR Senāta lēmums civillietā C71175622) atrodama informācija (01.lpp, [5]), ka reiderējamā uzņēmuma īpašnieki pieņēma Jurija Baibakova priekšlikumu ievadīt reiderējamā Valmieras uzņēmumā dalībniekos Jurija Baibakova pārstāvēto uzņēmumu SIA Netvision, palielinot pamatkapitālu, ar 14 kapitāla daļām aizstājot SIA Netvision tiesā apmierināto prasības summu.

Konstatējams, ka iztiesājamā civillieta C71202120 vairs nav civillieta par parāda piedziņu, bet lietformāta reiderisks uzbrukums Valmieras uzņēmumam ar mērķi to pārņemt.

Kā var saprast no tiesvedību dokumentiem – Valmieras uzņēmuma īpašumā ir plašs kabeļu tīkls, kas izvietots daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās Valmierā un Valmieras novadā. Pa kabeļu tīkliem tiek piegādāti televīzijas un interneta pakalpojumi.

Rīgas uzņēmuma SIA Netvision pakalpojumu sniegšanai Valmiera un Valmieras novadā ir nepieciešams iepriekš izbūvēts un šobrīd ekspluatēts datu pārraides kabeļu tīkls ar klientu portfeli – tātad Jurija Baibakova un SIA Netvision amatpersonu un dalībnieku rīcībā konstatējamas visas četras obligātas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes Valmieras uzņēmuma reiderēšanā, bet... kriminālprocess ir uzsākts Rīgā tieši pret Valmieras reiderējamā uzņēmuma amatpersonām un īpašniekiem.

Par Jurija Baibakova pārstāvēto SIA Netvision zināms, ka tā dalībnieki un amatpersonas ir 1980.gadā dzimušie Konstantīns Getmans un Romans Šatilovs. 2021.gadā SIA Netvision apgrozīja 2 507 219 euro, nopelnot 965 516 euro – tātad Jurija Baibakova un tā piedāvāto “pasūtījumu galdu” pakalpojumu apmaksai uzņēmumam nauda ir.

Parasti visi bez izņēmuma iesniegumi Valsts policijā par Jurija Baibakova konstatējamiem noziedzīgiem nodarījumiem tiek novīzēti izskatīšanai Valsts policijas lokālos iecirkņos pēc iespējamo Jurija Baibakova noziedzīgo nodarījumu īstenošanas vietas. Iesniegumus izskata Valsts policijas vietējo iecirkņu kārtības nodaļas, automātiski rakstot atteikumus, neizskatot iesniegumus Kriminālprocesa likuma paredzētajā kārtībā. Sūdzības par Valsts policijas atteikumiem izskata vietējo prokuratūru prokurori, automātiski atrakstoties. Shēma ir atstrādāta un gadiem ilgi perfekti darbojas.

Aprakstītajā gadījumā kriminālprocess uz Jurija Baibakova iesnieguma pamata pret reiderējamā uzņēmuma amatpersonām ir uzsākts Rīgā, ignorējot Kriminālprocesa likuma noteikto par teritoriālo piekritību (Valmiera) un potenciālo apsūdzēto (reiderējamā uzņēmuma amatpersonas) dzīves vietu (Valmiera).

Ņemot vērā aprakstīto, konstatējams, ka Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes (priekšnieks Raimonds Kronbergs) 3. biroja 3. nodaļa zvērinātam advokātam Jurijam Baibakovam sniedz “pasūtījumu galda” pakalpojumus.

Pievēršama uzmanība apstāklim, ka kriminālprocess ir uzsākts par tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu apstākļos, kad reiderējamajam Valmieras uzņēmumam nav aktuāla tiesiskās aizsardzības procesa. Konstatējams Krimināllikuma (KL) 15.panta 6.daļas pārkāpums no “pasūtījumu galda” pakalpojuma sniedzēja - Valsts policijas puses. Konkrēti KL 15.panta sestā daļa nosaka: (6) Par mēģinājumu izdarīt kriminālpārkāpumu persona nav saucama pie kriminālatbildības.

Jurijs Baibakovs jau iepriekš ir darījis līdzīgi – panācis kriminālprocesu sākšanu pret personām, pēc kriminālprocesu uzsākšanas pilnībā pārtraucot stimulēt procesa virzītāju, kā rezultātā uzsāktie kriminālprocesi stāv bez virzības. Izskatās, ka arī aprakstāmajā epizodē nav mērķa celt apsūdzību – tikai izspiest naudu un pārņemt uzņēmuma aktīvus apmaiņā pret kriminālprocesa izbeigšanu – līdzīgi Jurijs Baibakovs ir darījis iepriekš.

Apstāklis, ka zvērināts advokāts Jurijs Baibakovs aktīvi pretojies ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanai, pierāda, ka galvenais mērķis nav parāda piedziņa par labu SIA Netvision, bet reiderējamā uzņēmuma pārņemšana.

Likumsakarīgi sagaidāms nākamais parasti primitīvi domājošā zvērināta advokāta Jurija Baibakova solis prettiesiskā mērķa sasniegšanā – maksātnespējas procesa pasludināšanas pieteikuma iesniegšana tiesā ar mērķi iegādāties reiderējamā Valmieras uzņēmuma aktīvus – televīzijas un interneta kabeļu tīklu kā mantas kopību izsolē par minimālo cenu, jo interneta un televīzijas pakalpojumu kabeļu tīkls Valmierā un Valmieras rajonā nevienam, izņemot SIA Netvision un reiderējamo Valmieras uzņēmumu, nav vajadzīgs.

Uz iesniegumiem par prokurora protesta iesniegšanu ģenerālprokuratūras prokurori parasti atrakstās. Konkrētajā gadījumā apbrīnojamā kārtā uz Jurija Baibakova iesniegumu reaģējis ģenerālprokuratūras ģenerālprokurors.

Ģenerālprokurora Jura Stukāna aktīva iesaistīšanās Valmieras uzņēmuma reiderēšanā vienotā komandā ar organizētās noziedzības pārstāvjiem liecina, ka LR prokuratūras pārņemšana savā kontrolē no organizētās noziedzības, kura atvasinājās no 1991.gadā aizliegtās  komunistiskās partijas puses, ir noslēguma stadijā.

Jautājumi

Kā valmierietis, bijušais Valmieras domes priekšsēdētājs – šobrīd iekšlietu ministrs Māris Kučinskis reaģēs uz signālu, ka Armanda Ruka vadītā Valsts policija sniedz “pasūtījumu galda” pakalpojumus organizētās noziedzības pārstāvim – advokāta izstrādājumam Jurijam Baibakovam, sniedzot tam vispusīgu atbalstu kārtējā epizodē - prettiesiskā mērķa (Valmieras uzņēmuma pārņemšana) sasniegšanā?

Kad Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs konstatēs pamatu lemt par ģenerālprokurora Jura Stukāna atlaišanu?

Secinājumi

Valmieras uzņēmums (līdzīgi ka daudzi citi) tika attīstīts divdesmit trīs gadu garumā, kamēr nonāca organizētās noziedzības uzmanības lokā. Šādi izskatās Kariņa-Levita režīma veiksmes stāsts – ļaut Latvijas tautai izveidot, attīstīt uzņēmumus līdz brīdim, kamēr tiks izlemts, konkrēti kāds organizētās noziedzības dalībnieks sāks uzņēmuma pārņemšanu reideriskā uzbrukuma ceļā ar Valsts policijas, LR prokuratūras, Tieslietu ministrijas atbalstu.

Likumsakarīgi ir secināt, ka pamuļķu, kas Latvijā izveido un attīsta reāli strādājošus uzņēmumus, skaits samazinās un turpinās samazināties – Latvijas uzņēmēju rīcībā ir attīstītas Rietumeiropas valstis, kurās īpašuma tiesību ievērošana saskaņā ar Satversmi nav tukša skaņa.

Dokuments pdf formātā

Dokuments PDF formātā

Dokuments pdf formātā

Dokuments PDF formātā

Dokuments pdf formātā

Dokuments PDF formātā

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...