Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Laika periodā no 2022.gada 13.jūnija līdz 19.jūnijam Rīgā norisinājās "Riga Pride", kas vispārzināms ir Latvijas lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (turpmāk – LGBTQ) ikgadējs pasākums, kura ietvaros 18.jūnijā tika organizēts gājiens un koncerts Vērmanes dārzā, ar mērķi  popularizēt LGBTQ tiesības.[1]

No plašsaziņas līdzekļos pieejamajiem fotoattēliem izriet, ka augstāk minētajā gājienā un koncertā piedalījās liels skaits nepilngadīgu jauniešu un mazu bērnu. Tāpat no iepriekšminētajiem fotoattēliem izriet, ka pasākuma laikā tika lietoti alkoholiskie dzērieni, smēķēti tabakas izstrādājumi, reklamētas azartspēles, kā arī vairāki apmeklētāji bija ģērbušies publiskai vietai nepiedienīgā apģērbā, kā arī bija vērojamas erotiskas ainas – viendzimuma personu skūpstīšanās un glāsti, un rupju žestu lietošana.[2],[3], [4],[5]

Partijas “Latvija pirmajā vietā” (turpmāk - Partija) darbības mērķis cita starpā ir Latvijas tautas tiesību un interešu aizsardzība, un konservatīvas uz tradicionālām vērtībām balstītas politikas veidošana.

Ievērojot iepriekš minēto, Partija ir konstatējusi, ka “Riga Pride” gājiena un koncerta laikā ir konstatējami Bērnu tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – Likuma) pārkāpumi.

Likuma uzdevums ir noteikt bērna tiesības, brīvības un to aizsardzību, ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība. Tāpat Likums reglamentē vecāku un citu fizisko un juridisko personu, kā arī valsts un pašvaldību tiesības, pienākumus un atbildību par bērna tiesību nodrošināšanu.

Bērna tiesību aizsardzība ir valsts politikas sastāvdaļa. Valsts un pašvaldības organizē un kontrolē bērna tiesību aizsardzību visā valsts teritorijā.

Saskaņā ar Likuma 4. pantā noteikto bērna tiesības tiek aizsargātas, lai sasniegtu šādus mērķus:

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

2) bērna orientāciju uz darbu kā vienīgo morāli atbalstāmo eksistences līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu;

3) bērna orientāciju uz ģimeni kā sabiedrības organizācijas pamatvērtību un vienu no sabiedrības un indivīda galvenajām vērtībām;

4) bērna orientāciju uz veselīgu dzīvesveidu kā tautas izdzīvošanas objektīvu priekšnosacījumu;

5) bērna drošību, kā arī viņa veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, sevišķu uzmanību tam veltot publisku pasākumu vai bērniem pieejamu publisku izklaides, sporta vai atpūtas vietu apmeklēšanas, bruņotu konfliktu, ugunsgrēku vai citu ārkārtas situāciju (plūdu, vētras, paaugstināta radiācijas līmeņa u.tml.) laikā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 110. pantu valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.

Attiecīgi uz doto brīdi Latvijas Republikas Satversmē konstitucionāli aizsargājamas ir tieši tradicionālās ģimenes, bet nav nostiprinātas jebkādas citas kopdzīves formas, neskatoties uz sociālo realitāti – kam nav nekā kopīga ar sabiedrības kopējo labumu.

Sabiedrības kopējais labums ietverts arī Satversmes ievadā - atbildīga izturēšanās pret citiem un pret nākamajām paaudzēm.

Saskaņā ar Likumā noteikto cita starpā bērna labākās intereses ir aizsardzība no antisociālas uzvedības un atkarību ietekmes.

Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām.

Jāatzīmē, ka “Riga Pride” pasākuma atbildīgās personas vairākkārt uzsvēra, ka tas ir privāts pasākums, ko pierāda fakts, ka tajā iekļūt varēja tikai ar organizatoru piekrišanu - 18. jūnijā slēdza publisku parku apmeklētājiem. Attiecīgi pasākuma organizatoru galvenais pienākums bija rūpēties par to, lai privātu pasākumu, kurā tiek lietoti alkoholiskie dzērieni, smēķēti tabakas izstrādājumi, reklamētas azartspēles un atradās personas nepiedienīgā apģērbā, redzamas erotiskas ainas un rupji žesti, apmeklētu personas, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu, kas nav pretrunā Likumā noteiktajam, t.i. vecāku gribas izpausmēm attiecībā uz bērnu var noteikt ierobežojumus neatkarīgi no viņu uzskatiem un reliģiskās pārliecības, ja ir konstatēts, ka tās fiziski vai garīgi varētu kaitēt bērna turpmākajai attīstībai.

Tāpat valsts institūciju un pašvaldību, fizisko un juridisko personu pienākums ir aizsargāt bērnu no negatīvās sociālās vides ietekmes.

Partijas ieskatā, attiecībā uz pasākumu apmeklējušajiem bērniem ir pārkāpts Likuma 48.panta pirmajā daļā, 50.panta otrajā un ceturtajā daļā, 50.1 panta pirmā daļā noteiktais, jo bērnu tiesību aizsardzības jautājumos būtisks faktors ir ne tikai veiktās prettiesiskās darbības tiešums un tiešais nodoms, bet arī kaitīgās sekas, kas konkrēto darbību rezultātā varētu rasties bērna garīgajai attīstībai. Likumdevējs ir paredzējis, ka bērna garīgā attīstība, kad viņš jebkādā veidā kļūst par nepiemērotu skatu/darbību liecinieku, ir nopietni apdraudēta. Arī zinātniski ir atzīts, ka uz bērnu būtisku ietekmi viņa izaugsmei un attīstībai atstāj nodotais attiecību modelis, ko viņi tiecas atkārtot savā saskarsmē ar citiem, kā rezultātā ir ļoti liels risks, ka bērns var tikt emocionāli traumēts. Arī cenšanās paātrināt bērna dabisko attīstības gaitu ir ļoti liela audzināšanas kļūda. Centieni forsēt sevis meklēšanu – tieši bremzē.

“Konvencija par bērnu tiesībām” atsaucas uz Bērnu tiesību deklarācijā teikto, ka bērni ir fiziski un garīgi vēl nenobriedušas būtnes un tāpēc viņiem vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība. Attiecīgi, Partijas ieskatā, šajā gadījumā, nepieciešams vērtēt vai nav iestājušies, piemēram, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 85. pantā paredzētā atbildība par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, jo, iespējams, pasākumu apmeklējušo bērnu vecāki nepilda savus pienākumus - bērni atradās viņiem nepiemērotā vidē, lai gan vecāku uzraudzībā.

Lai gan pasākuma norises vietā atradās liels skaits policijas darbinieku, tie neiejaucās un pasākumu nepārtrauca.

Tāpat jānorāda, ka saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem ir aizliegta azartspēļu, kā arī interaktīvo azartspēļu organizēšanas vietņu reklāma ārpus azartspēļu organizēšanas vietām, kas attiecas arī uz medijiem internetā. Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 41.panta piekto daļu azartspēļu organizēšanas vietās atļauts norādīt tikai azartspēļu vietas nosaukumu un azartspēļu organizētāja reģistrētu preču zīmi. Attiecīgi reklāma ir ļauta tikai azartspēļu organizēšanas vietās, kas saskaņā ar Azartspēļu un izložu likuma 20. pantu ir kazino, spēļu zāles, bingo zāles, kā arī totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas. Savukārt saskaņā ar šā likuma 50. pantu par azartspēļu organizēšanas vietu ir uzskatāma licencē norādītā interneta adrese. Savukārt Reklāmas likuma 1. pants nosaka, ka reklāma ir ar saimniecisko vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem.

No judikatūras konstatējams, ka, ja ziņas satur informāciju par likuma pārkāpumu, kura atklāšanai nav nepieciešams izmantot kriminālprocesa līdzekļus un metodes, tās nosūta resoriskās pārbaudes veikšanai kompetentai iestādei (ar resorisko pārbaudi saprot valsts iestādes un tās amatpersonu veiktu pārbaudi attiecībā uz iespējamu likuma pārkāpumu, izmantojot šīs iestādes darbību regulējošajā likumā noteiktās pilnvaras, kas nav kriminālprocesuālās pilnvaras).

Ņemot vērā iepriekš minēto, Partija lūdz uzsākt resorisko pārbaudi ar mērķi noskaidrot, vai "Riga Pride" laikā netika pieļauti Bērnu tiesību aizsardzības likuma pārkāpumi, par ko atbildība paredzēta Administratīvās atbildības likumā, kā arī Azartspēļu un izložu likuma un Reklāmas likuma pārkāpumi, un pieļauta Valsts policijas amatpersonu bezdarbība.


[1] https://rigapride.lv/event/march-for-freedom/

[2] https://www.leta.lv/photo/album/9F88D0D9-4928-4679-B734-8CDE2246B34A/

[3] https://jauns.lv/foto/zinas/47060-lgbt-kopiena-un-tas-atbalstitaji-riga-dodas-pride-gajiena#&gid=47060&pid=13

[4] https://www.delfi.lv/news/national/criminal/gajiena-riga-pride-viens-aizturetais.d?id=54468720

[5] https://twitter.com/Gromuls/status/1538128415873716224

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Tiesībsarga vēstule “Amnesty International” Eiropas reģionālā biroja direktoram Nilam Muižniekam: par jūsu organizācijas apmelojošajiem paziņojumiem

Foto2022. gada 26. jūlijā organizācija “Amnesty International” nāca klajā ar paziņojumiem par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, norādot, ka laikā, kad Latvija uzņēma 34000 patvēruma meklētājus no Ukrainas, uz Latvijas-Baltkrievijas robežas cilvēki no Irākas un Afganistānas, t.sk. bērni, tika atstāti pašu ziņā mēnešiem ilgi aukstos laika apstākļos mežā, kas organizācijas ieskatā norāda uz necilvēcīgu apiešanos un pat spīdzināšanu. “Amnesty International” uzskata, ka nav pieļaujama ārkārtējās situācijas pagarināšana uz robežas ar Baltkrieviju, jo tas ierobežo saņemt starptautisko aizsardzību personām, kurām tā nepieciešama, neatkarīgi no šo personu izcelsmes un veida, kā viņas ieceļo valstī.
Lasīt visu...

21

Labklājība

FotoDzīvojam laikā, kad aktīvi un strauji tiek formatēta cilvēku apziņa, mainīta vārdu nozīme un jēdzienu saturs. Pārsvarā – cilvēku degradācijas, paverdzināšanas un iznīcināšanas nolūkā. Mēs visi domājam kādā valodā, attiecīgi – mainot vārdu nozīmi, var ietekmēt mūsu domāšanu. Bet šoreiz ne par to. Tā ir vesela zinātne, kuru sauc par NLP (neirolingvistiskā programmēšana jeb – smadzeņu skalošana). Šoreiz es vēlos vērst uzmanību uz to, ko mēs saprotam ar vārdu “labklājība”.
Lasīt visu...

6

Sanāca kā vienmēr, bet ticiet – risinājums top, un vainīgi ir visi citi, tikai ne es

FotoStraujiem soļiem tuvojas jaunā mācību gada sākums - 2022./2023. mācību gadā noslēgsies trīs gadu pārejas periods, kurā tiek ieviesta pilnveidotā mācību pieeja. Gaidāmais mācību gads paredz jaunās pieejas ieviešanu 3., 6., 9., 12. klasei. Neraugoties uz to, ka pārejas periods tuvojas noslēgumam, pedagogi norāda uz mācību materiālu trūkumu. Kā skolotāja varu tikai piekrist, ka, ieviešot jauno saturu, primāri bija nepieciešams domāt par mācību materiālu izstrādi un pieejamību. Līdzīgi kā ar mācībām tikai valsts valodā – mēs apzināmies, ka rīcībai patiesībā bija jābūt krietni ātrāk, un to, cik būtiski nepalaist garām iespēju labot iepriekš neizdarīto. Arī mācību līdzekļu jautājumā notiek aktīvs darbs, lai dažādos mācību priekšmetos nodrošinātu jaunu mācību resursu un metodisko līdzekļu pieejamību.
Lasīt visu...

21

Vēlēšanas kā mazohistu prieki

FotoPēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS jūlijā ir veicis aptauju un konstatējis, kā Latvijas pilsoņi balsotu, ja vēlēšanas notiktu tūlīt.
Lasīt visu...

21

Kā Rīgai panākt Viļņu, Tallinu un Ziemeļeiropu? Laiks secinājumiem

FotoRīga ir vienīgā pilsēta Baltijas galvaspilsētu vidū, kurā mirstība pārsniedz dzimstību un no kuras aizbrauc vairāk cilvēku, nekā iebrauc. Tam par iemeslu var būt pietiekami lielais rīdzinieku skaits, kuri nav apmierināti nedz ar dzīvi pilsētā, nedz ar dzīves kvalitātes progresu laika gaitā. Kopš gadsimta sākuma straujāko attīstību Baltijas galvaspilsētu vidū piedzīvojusi Viļņa. Jau šobrīd Viļņa ir Baltijas lielākā ekonomika un bagātākā pilsēta; turpinoties līdzšinējai tendencei, iedzīvotāju skaita ziņā Viļņa var apsteigt Rīgu jau 2025. gadā.
Lasīt visu...

21

Vai Rīga ir labi finansēta pilsēta?

FotoPilsētas budžeta apmērs un tā izlietošanas efektivitāte lielā mērā nosaka to, cik kvalitatīva ir pilsētvide. To Eiropas pilsētu sarakstā, kuru iedzīvotāji ir visvairāk apmierināti ar dzīvi pilsētā, pārliecinošā vairākumā ir bagātākās pilsētas, tai skaitā Cīrihe, Kopenhāgena un Stokholma, kur pašvaldībām brīvi līdzekļi pilsētvidei. Kā ar pilsētas budžeta iespēju audzēšanu veicas Rīgai?
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

Publiskās atmiņas centrs ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem. 2022. gada 24....

Foto

Parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto

Ar pietiekamu skaitu parakstu neatbalstītā "Latvijas vīru biedrības" ierosinātā parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta...

Foto

Par Latvijas Republikas Satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanu un rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

Cienījamie Augšdaugavas novada domes deputāti! Publiskās atmiņas centrs (turpmāk - centrs)...

Foto

Vairāku tiesnešu, tostarp AT senatores Andas Briedes atbildība par Covid-19 epidēmijas ierobežošanas pasākumu neievērošanu

Tiesnešu ētikas komisija, Tiesnešu disciplinārkolēģija un Disciplinārtiesa ir vērtējusi to, vai izpildvaras...

Foto

Ir tādi Satversmes tiesas spriedumi, kuru nepildīšana valdošo eliti nesatrauc itin nemaz

13. Saeimas laikā ir bijuši vairāki Satversmes tiesas spriedumi, par kuru neizpildi Valsts prezidents pat...

Foto

Kāpēc valsts aizsardzības dienestam – jā!

Jūlija sākumā aizsardzības ministrs Artis Pabriks vēstīja par ieceri izveidot valsts aizsardzības dienestu, kuram, sākot ar 2023. gadu, tiks pakļauti...

Foto

Par ārkārtas sociālo situāciju

Mums priekšā ir grūta ziema – dziļa energoresursu krīze, iespējams pandēmijas saasinājums. No tā, cik saprātīgi un solidāri spēsim sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem,...

Foto

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis. Tas noticis par ukraiņu asins cenu...

Foto

Satversmes tiesa ir jālikvidē

Šodien, 25.jūlijā Latvija pirmajā vietā (LPV) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza 4000 zīmju programmu un kandidātu sarakstu 14.Saeimas vēlēšanām. LPV savā 4000 zīmju programmā ir...