Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Jauns.lv rīcībā ir nonācis no sabiedrības līdz šim visai rūpīgi slēpts dokuments saistībā ar prokurora Ulda Cinkmaņa maģistra darba vērtējumu. Izrādās, ka Biznesa augstskolas profesores Ingrīdas Veikšas veiktajā atzinumā ir nepārprotami norādīts, ka 2010. gadā tapušais Cinkmaņa darbs “Krāpšana nodokļu un nodevu iekasēšanas jomā” tomēr ir plaģiāts, taču šis atzinums nav pat izvērtēts, jo “esot saņemts par vēlu”. Vēl vairāk - Latvijas Universitāte (LU) nekā nav reaģējusi arī uz iesniegumu no grāmatas autores, kuru Cinkmanis ir intelektuāli apzadzis.

Atgādināsim, ka viņa bakalaura darbu speciāli izveidota komisija novērtēja, kā plaģiātu, atzīmējot, ka maģistra darbā ir tikai daudz paviršību un trūkumu.

Nav ievērots akadēmiskais godīgums

Pamatīgajā pētījumā uz divdesmit lapām ir rūpīgi analizēta uzrādīto avotu izmantošana, tekstu izmantošana bez atsauces, kā arī izglītības nolūku pārsniedzošu fragmentu izmantošana. Tāpat Veikša ir izmantojusi LU Akadēmiskās ētikas komisijas priekšsēdētājas Signes Mežinskas atzinumu, kurā bija norādīts, ka, viņasprāt, Cinkmaņa maģistra darbā vesela apakšnodaļa ir tiešs tulkojums no avota, kas atsaucē nav uzrādīts, bet, lai to pierādītu, būtu jāveic lingvistiskā analīze. Šajā ekspertīzē tā ir veikta, un pievienots tulkotājas Astrīdas Vucānes atzinums “Par teksta fragmentu latviešu valodā salīdzinājumu ar angļu un krievu valodas teksta fragmentiem”, kā rezultātā Mežinskas atzinumā teiktais ir apstiprinājies.

Atzinumā teikts - viens no akadēmiskā godīguma pamatprincipiem nosaka: “Zinātniskā pētījumā nepieciešams analizēt un citēt pirmavotus, nevis izmantot citu personu izpētīto par tēmu un citēt pārstātus. Tiesību zinātņu jomā tas īpaši attiecas uz tiesiskā regulējuma avotiem – citu valstu normatīvo regulējumu. Nav pieļaujams atsaukties uz tīmekļa vietni vai citu nepārbaudītu avotu, bet gan uz likuma pēdējo redakciju.”

Jau pirmais secinājums norāda, ka Cinkmanim ar šo ir bijušas problēmas. Vienā no maģistra darba nodaļām, atsaucoties uz septiņu valstu likumiem nodokļu jomā, ir skaidri redzams, ka autors pats nav pētījis šo valstu oriģinālos likumus, bet gan izmantojis to atreferējumu dažādos citu autoru literatūras avotos. Par to liecina fakts, ka maģistra darba rakstīšanas laikā daudzos pieminētajos likumos jau bija veikti grozījumi, bet darbā tie neatspoguļojas. Piemēram: “Atsaucoties uz likuma “Par pievienotās vērtības likumu autors izmantoja spēku zaudējušu redakciju. Autors atsaucas uz likuma pantu, kurš ir izslēgts no tā jau 2000. gadā, turklāt arī paša likuma nosaukums “Par pievienotās vērtības nodokli” ir minēts nepareizi un šī kļūda darbā atkārtojas septiņas reizes. Acīm redzot, autors ir izmantojis kādas citas personas pirms 2000. gada rakstītu darbu, kurā šis avots bijis norādīts, to pat nepārbaudot.”

Teksti bez atsaucēm jeb plaģiāts

Slēdzienā ir teikts: “Darbā ir iekļauti fragmenti no citu autoru radītajiem darbiem bez norādes uz autoru un darba nosaukumu. Turklāt darbā teksti pavisam nedaudz izmainīti, tādējādi cenšoties noslēpt cita autora radīta teksta izmantošanu.”

Ekspertīzē ir uzrādīta tikai daļa no konstatētā plaģiāta, bet ar to ir pilnīgi pietiekoši. Visai plaši Cikmanis bez atsaucēm ir izmantojis Ievas Kodoliņas-Miglānes 2007. gadā izdoto grāmatu “Nodokļi Latvijā”, Lielbritānijas tiesību komisijas ziņojumu, grāmatu “International Criminal Law”, Ievas Brunovskas diplomdarbu  “Progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme pasaulē un tās ieviešanas iespējas Latvijā”, L. Jonikānes bakalaura darbu “Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju”, Dmitrija Podprigoras grāmatu “Vainas noteikšana krimināltiesībās”, Andreja Judina darbu “Augstākās tiesas 2008./2009. gada tiesu prakses apkopojums “Tiesu prakse lietās par krāpšanu”, Starptautiskās PVN asociācijas pētījumu (no tā ir paņemtas uzreiz 8 lappuses), kā arī vēl vairākus citus avotus angļu valodā.

Ir pat tik tālu, ka maģistra darbā vairākās vietās ir saglabājušās izmantoto avotu drukas kļūdas, kļūdas tulkojumā un ļoti specifisku vārdu lietošana, kas liecina, ka autors nav kautrējies izmantojis arī “copy paste” principu.  

Ekspertīzes secinājums ir visai viennozīmīgs: “ Jāsecina, ka darbā vairākās vietās ir saskatāms neapstrīdams plaģiāts (ieskaitot veselu apakšnodaļu 8 lappušu garumā). Bez tā, darbā ir vēl virkne paviršību un neprecizitāšu, kas ir pretrunā ar studiju procesa noteikumiem un nav pieļaujamas zinātniski pētnieciskā darbā. Par sevišķi smagu akadēmiskā godīguma pārkāpumu ir atzīstama fragmentu izmantošana no darbiem, kas atrodas tīmekļvietnē atlants.lv. Lai vēl pilnīgāk izvērtētu plaģiāta apjumu darbā, to būtu nepieciešams pārbaudīt padziļināti, izmantojot Vienoto datorizēto plaģiāta kontroles sistēmu, kas pieejama Latvijas augstskolām. Jāsecina, ka, lai gan daļa no darba varētu būt autora paša rakstīta, tomēr darbā atrodams daudz akadēmiskā godīguma pārkāpumu, tajā skaitā – plaģiāta.”

Nekāda tālāka pārbaude tā arī nav veikta. Vēl vairāk – viena no “apzagtajām” autorēm pat vērsās ar vēstuli LU un Juridiskajā fakultātē, tomēr arī tas netika ņemts vērā.

Sūdziet tiesā Cinkmani

Vēl 2021. gada  oktobrī Kodoliņa-Miglāne raksta LU: “ Iepazīstoties ar LU Juridiskās fakultātes absolventa Ulda Cinkmaņa 2010. gada maģistra darba “Krāpšana nodokļu un nodevu iekasēšanas jomā”, esmu secinājusi, ka šajā darbā bez atsaucēm tikuši izmantoti citāti no manas grāmatas, kura tika izdota trīs gadus pirms šī maģistra darba veidošanas. Atsauce uz manu autorību nav norādīta ne tekstā, ne lapu atsaucēs, ne arī izmantotajā literatūrā. Lūdzu nekavējoties novērst man radīto autortiesību aizskārumu, nepieļaujot turpmāku manas grāmatas citātu publiskošanu un izmantošanu LU diplomdarbu repozitārijā, nepatiesi norādot to kā Cinkmaņa oriģināldarbu”.

Vēstulē arī norādīti konkrēti citāti, kuru autorību Cinkmanis ir piesavinājies vārds vārdā.  

LU savukārt atbild: “Izvērtējot iesniegumā minēto, LU informē, ka bakalaura un maģistra studiju programmu “Tiesību zinātne” gala pārbaudījuma komisija jau ir izvērtējusi U. Cinkmaņa maģistra darbu. Komisija secināja, ka ir vērojamas atsevišķas kļūdas, kuras var atzīt par nevēlamu praksi – pārkāpumi, kas izdarīti bez ļaunprātīga nolūka, bet kas atspoguļo nepilnības autora prasmēs un kompetencēs, izstrādājot zinātniskus darbus. Tomēr plaģiāts vai akadēmiskā godīguma pārkāpums maģistra darbā netika konstatēts.

Jūsu iesniegums ar norādēm uz papildu trūkumiem absolventa maģistra darbā neatklāj tādus faktus, kuri jau nebūtu bijuši zināmi komisijai, izvērtējot konkrēto noslēguma darbu. Attiecībā uz iesniegumā norādīto iespējamo autortiesību pārkāpumu, LU, pamatojoties uz Autortiesību likuma 69.pantu, aicina vērsties iesniedzēju vērsties pret U. Cinkmani kā darba autoru, jo konkrētajā gadījumā iespējamo tiesību pārkāpumu ir radījis U. Cinkmanis, nevis LU.”

Tātad autors norāda uz konkrētu plaģiātu darbā, bet LU apgalvo, ka tāda tur nav, tomēr iesaka vērsties tiesā. Ņemot vērā, ka komisijas izdarītie secinājumi ir absolūtā pretrunā ar eksperta slēdzienu, atgādināsim, kā notika izvērtēšanas process.

Neskatījām tāpēc, ka neskatījām

Pēc materiālu iesniegšanas LU vispirms tika pārbaudīti augstskolas Akadēmiskās ētikas komisijā, bet pēc apstiprinoša slēdziena Cinkmaņa bakalaura darbu vērtēja LU Juridiskās fakultātes bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisija 10 akadēmisko mācībspēku sastāvā – tās sastāvā bija 8 tiesību zinātņu doktori, no kuriem 3 ir profesori. Šī komisija tad arī atzina, ka bakalaura darbs ir pilnīgs plaģiāts. Tika vērtēts arī Cinkmaņa maģistra darbs, kurā tika atzīmēti ļoti daudzi trūkumi, taču ne plaģiāts.

Šīs komisijas vadītāja, tagadēja Satversmes tiesas tiesnese Jautrīte Briede gan publiski ir atzinusi, ka maģistra darba izvērtēšanā visi iesniegtie materiāli nemaz netika izskatīti, jo… tie iesniegti par vēlu. Savukārt pēc šīs komisijas lēmuma, par Cinkmaņa bakalaura diploma anulēšanu sprieda LU Juridiskās fakultātes domes 29 pārstāvji – viņu vidū ir 16 tiesību doktori, no kuriem 9 ir profesori un asociētie profesori. Lēmums par bakalaura darba atzīšanu par plaģiātu tika pieņemts vienbalsīgi. Jautājumā par maģistra darbu balsis sadalījās un tie, kas balsoja par tā anulēšanu, palika mazākumā. Protams, paliek jautājums – kāds būtu šis balsojums, ja būtu izvērtēti visi iesniegtie materiāli, ieskaitot profesores Veikšas veikto ekspertīzē.

Nenoliedzami, ka notikušais met visai pamatīgu ēnu uz LU un Juridisko fakultāti, kura vienmēr ir apgalvojusi, ka spēj sniegt Latvijā visaugstākā līmeņa juridisko izglītību un ievēro augstus akadēmiskā godīguma principus. Vairāki juristi gan Jauns.lv ir atzinuši, ka, visticamāk, tas saistīts ar nevēlēšanos radīt zināmu precedentu, jo tad jau kāds varētu papētīt arī citus senākus zinātniskos darbus un kas zina, ja nu kādam no balsotājiem ir kas slēpjams?

Vienīgi atgādināsim, ka, pēc pasaulē pieņemtās prakses, intelektuālā īpašuma zādzībai nav noilguma un Eiropā ir bijuši gadījumi, kad dažādu valstu augsta ranga politiķi ir zaudējuši amatus arī par pirms trīsdesmit gadiem veiktu plaģiātu.

Tikmēr pats Cinkmanis, studējot neklātienē Rīgas Stradiņa universitātē, atkārtoti ir ieguvis bakalaura diplomu, taču uz svinīgo izglītības dokumenta izsniegšanas pasākumu 29. jūnijā pats tomēr neesot ieradies.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...