Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pēc izpilddirektora preses konferences un Delnas ziņojuma par dalību Rīgas domes (RD) Satiksmes departamenta (SD) izmeklēšanas komisijā, mums arī būs, ko teikt par redzēto. Delna jau sākotnēji pozicionēja, ka vairāk komentēs procesu, savukārt, Rīgas Apkaimju alianse vairāk lietas būtību.

Mēs redzam, ka mūsu dalība izmeklēšanas komisijā ir būt par neatkarīgiem, godprātīgiem novērotājiem, kas ar pēc iespējas nepastarpinātu skatu sniegs atbildes uz diviem galvenajiem jautājumiem: 1.VAI SD IR NOTIKUSI NELIKUMĪGA IZŠĶĒRDĒŠANA? 2.VAI BIJA PAMATS MAINĪT LIETAS IZMEKLĒTĀJUS?

Te galvenās atziņas no intensīvā četru dienu darba komisijā: 1), tā bija darba disciplinārlieta, kas uzreiz iedod daudz šaurāku fokusu - faktiski šādās lietās ir 3 opcijas - a) nekas; b) disciplinārsods - piezīme vai rājiens; c) atlaišana no darba.

Disciplināratbildība nekā neizslēdz vai nekavē divas citas atbildības - kriminālatbildību, tā ir tiesībsargājošo iestāžu kompetence, un civiltiesisko atbildību, tā ir Rīgas domes kā darba devēja atsevišķa izšķiršanās, vai ir pamats celt prasību tiesā par zaudējumu piedziņu.

Disciplinārlietām ir ierobežots termiņš - 1 mēnesis bez pagarinājuma iespējām, tāpēc izmeklētāju maiņa (padomnieka M.Knoka vietā tika iecelta 4 cilvēku komisija plus 3 sabiedrības pārstāvji kā novērotāji) noteikti nenāca par labu kvalitatīvākai lietas izmeklēšanai.

Tāpēc jautājums - VAI BIJA PAMATS MAINĪT LIETAS IZMEKLĒTĒJUS - ir būtisks jautājums. Īsā atbilde ir - jā, bija pamats, to veido nevis viens ļoti izteiksmīgs apstāklis, bet apstākļu kopums, kas mums radīja šādu pārliecību. Tagad par līdzekļu izšķērdēšanu.

Disciplinārlietā SD vadībai ir izvirzīti 3 galvenie pārmetumi: a) savlaicīga 2022.g. vispārējās vienošanās (VV) nepiemērošana, kas ir lētāka nekā 2019.gada uzturēšanas līgumi (UL); b) nepietiekama iesēdumu labošanas kontrole; c) 6 gadījumos UL pārmaksāts pēc dārgākas takses.

Pirms iztirzāt pārmetumus (pārkāpumus) pa punktiem - atruna. Šajā īsajā laikā nebija iespējams pārliecināties par to, vai SD visi procesi notiek pietiekami caurspīdīgi un vai nav būtisku korupcijas risku. Tāpēc uzsvars uz to, vai pierādīts inkriminētais. Pārējais vēl jāpētī.

VV nepiemērošanā jāizšķir 2 periodi līdz 2022.g. 30.09. un pēc tam. Līdz tam (pēdējā līguma noslēgšanas diena) par iepirkuma procesu bija atbildīga iepirkuma komisija, kuras sastāvā nebija ne J.Vaivods, ne A.Urtāns.

M.Knoka sagatavotajā izpilddirektora (ID) lēmumā zaudējumi par VV nepiemērošanu aprēķināti no 2021 (!).g. septembra (rezultātu paziņošana), bet pēc tam pārsūdzību un līgumu slēgšanas procesa dēļ VV līgumi tika parakstīti gadu vēlāk. Šāda zaudējumu aprēķināšana rada aizdomas.

Jebkurā gadījumā par iepirkuma procesu līdz tā noslēgšanai atbildīga ir iepirkumu komisija, nevis iestādes vadītāji, kuru nav tās sastāvā, un tāpēc šī perioda iekļaušana aprēķinos ir vērtējama kā absolūti nepamatota.

Bet VV nav piemērota arī periodā pēc 30.09., un tas IR AIZDOMĪGI, un RAA uzskata, ka šis ir jautājums, kuru vajag turpināt pētīt, bet disciplinārlietas materiālos nav neviena pierādījuma, ka SD vadība ir speciāli kavējusi VV piemērošanu.

Papildus tam disciplinārlietas materiālos ir ID 14.04.2023. rīkojums Nr. RD-23-168-ir, kurš specifiski uzdod SD veikt virkni darbu, pamatojoties uz 2019.g. UL (dārgāki nekā VV). Pēc tam pats ID citā rīkojumā norāda, ka SD vadības VV nepiemērošana šajā laikā ir pārkāpums,

11) Labākai izpratnei - 2019.g UL ir paredzēti visas veida darbi no mazu bedru labošanas līdz lielu ielas posmu atjaunošanai. Dažādi izcenojumi. VV paredzēta (no SD paskaidrojuma) lieliem seguma atjaunošanas darbiem (piemēram, iela vismaz kvartāla garumā) ar būvprojektu.

Kopsavelkot par pirmo pārmetumu - disciplinārlietā (DL) nav pierādīts, ka SD vadība ir vainojama pie tā, ka netiek piemērota VV. Vienā daļā DL pierādījumi ir pilnīgi nepamatoti, citā - ir aizdomas, bet tad jāveic papildu izmeklēšana, ko RAA arī aicina darīt.

Par iesēdumu labošanas kontroli. Kas šeit pievērš uzmanību, ka šeit ID rīkojums par atbildīgo norāda arī J.Vaivodu, kuram nav jāparaksta akti par paveiktajiem darbiem. Iestādes vadītāja darbs ir apstiprināt kārtību, kādā tas jādara, bet par to nav nekādas kritikas.

Otrkārt, ID rīkojumā ir uzsvērts, ka SD nav nekādu pierādījumu par iesēdumu labošanu un tai pat nav zināms, vai tādi pastāv. Šis ir vēl viens apgalvojums, kas mazina uzticību iepriekšējam izmeklētājam M.Knokam, jo SD iesniedza pat vairāk, nekā to prasīja UL.

SD iesniedza PN aktus un izpilduzmērījumus. Saskaņā ar līgumu SD būtu pieticis tikai ar PN aktu. UT līgumi paredzēja, ka darbu veicējs pie sevis 2 mēnešus glabā videofiksāciju un GPS datus. SD atbildē ID norāda, ka ir pieprasītas videofiksācijas, bet vēl nav saņemtas.

SD papildus iesniedza ID arī izpilduzmērījumus. Tos neprasīja savstarpējais līgums, bet tādi tika veikti, lai papildus pārliecinātos par darbu apjomu. Arī šis dokuments ir uzskatāms par pierādījumu.

SD kārtība paredz, ka tā būvinženieri 2x apseko iesēdumu labošanas vietu - pirms un pēc labošanas. Ja defektu nav, tad tiek parakstīts PN akts. Šajā kontekstā ticams ir SD paskaidrojums, ka videofiksācija un GPS dati ir vajadzīgi tikai strīdīgu jautājumu risināšanai.

ID rīkojumā visi PN akti tiek traktēti kā nepamatoti parakstīti un līdz ar to kā tādi, kas ir radījuši zaudējumus. Kaut faktiski nav konstatēta neviena vieta, kurā darbi nebūtu veikti vai būtu veikti sliktā kvalitātē. Līdz ar to zaudējumu aprēķins ir neadekvāti liels.

No RAA puses varam piebilst, ka nav iespējams pārliecināties, kā asfalta tonnas pārtop par kvadrātmetriem bedrēs. SD esot formula, kas aprēķina ar lielāku nekā 10% precizitāti. Mūsprāt, šeit SD vajag būt supercaurspīdīgiem, parādot, ka viņiem ir samērīgs un labs process šim.

Bet, tā kā DL materiālos nav pat centienu pierādīt, ka asfalta tonnu pārnesē uz kvadrātmetriem ir kļūdas un tātad zaudējumi, tad no DL pamatotības viedokļa šis ir 100% nepierādīts apsvērums.

Tādējādi arī iesēdumu labošanas kontroles trūkuma pārkāpums disciplinārlietā paliek pilnībā nepierādīts.

Pēdējais inkriminētāis pārkāpums ir dārgāku (piemēram, 520m2 iesēdumam piemērots tarifs 100 - 500m2 iesēdumu labošanai) izcenojumu piemērošana atsevišķiem ielu iesēdumu labošanas darbiem.

DL ir minēti 6 gadījumi, no kuriem 4 automātiski atkrita, jo notikuši vairāk nekā pirms gada un DL ietvaros tur vairs neko nevar darīt.

Kas uzreiz dara uzmanīgu, ir tas, ka no visiem daudzajiem simtiem ielu iesēdumu darbiem, kas notikuši šajā periodā, visi 6 izvēlētie ir uz tiltiem un pārvadiem. Protams, ka te ļoti būtu noderējis būveksperta atzinums - vai tiešām tie tilti ir tik atšķirīgi?

Kā norādīja Audita un revīzijas pārvaldes speciāliste, kvalitatīvā disciplinārlietā mēneša termiņa ierobežojuma dēļ pierādījumus (buvniecības ekspertīze utml.) savāc jau pirms tam dienesta pārbaudes vai audita ietvaros. Šajā DL tas nebija darīts nevienā pozīcijā.

SD paskaidrojumā raksta, ka līgumā norādītie iesēdumu labošanas kvadrātmetru izcenojumi piemērojami pēc principa - ja tos var izlabot vienā piegājienā, tāpēc uz tiltiem ir atšķirīgs izcenojums, jo tur to nevar izdarīt vienā piegājienā, tāpēc arī izmaksas augstākas.

SD paskaidro, ka tiltos iesēdumu labošanai biežāk vajag veikt darbus 2 piegājienos: 1) satiksmes organizācijas dēļ - lai nav jāslēdz viss tilts; 2) tilta deformācijas šuvju (salaiduma vietu) dēļ. Izklausās pietiekami ticami, it īpaši, ja DL nesniedz pretargumentus.

Tādējādi kopsavelkot - neviens no 3 ID rīkojumā minētajiem pārkāpumiem nav pierādīts. Ja vērtē no tāda aspekta - vai izdotos uzvarēt tiesā, tad, iespējams, visprecīzākais apzīmējums būtu "PAT NE TUVU NAV PIERĀDĪTS".

Vai tas nozīmē, ka SD nav korupcijas vai korpucijas risku? Diemžēl arī PAT NE TUVU TAM. Vienkārši šīs disciplinārlietas ietvaros, kurā jāpārbauda un arī JĀPIERĀDA konkrēti pārkāpumi, tādi nav konstatējami.

Ņemot vērā to, ka pārkāpumi nav tikuši pierādīti, kā arī to, ka J.Vaivodam un A.Urtānam izmeklētājs M.Knoks liedza pieeju DL materiāliem, kaut arī likums paredz tādu iespēju, mūsu rezumējums ir tāds, ka BIJA PAMATS MAINĪT DISCIPLINĀRLIETAS IZMEKLĒTĀJU.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...