Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Pagājušas trīs nedēļas kopš 7. oktobra Izraēlā. Kamēr uz “bezkaislīgu analīzi” pretendējošie turpina atskaņot “viss-nav-tik-viennozīmīgi” un “abas-puses” iecietības naratīvus, Hamās savā komunikācijā neminstinās atkārtoti skaidri paust, ka plāno atkārtot 7. oktobra slaktiņiem līdzīgus teroraktus tik ilgi, līdz Izraēla beigs pastāvēt.

Tikmēr drošībā no sekām un atbildības ir komentētāji, politiķi un politiskie spēki, kas no “augstiem plauktiem” spekulē ar tādiem jēdzieniem kā “proporcionalitāte” un “starptautiskās tiesības”, aiz tiem mēģinot noslēpt pozīcijas trūkumu, gļēvumu vai ignoranci. Jo šie jēdzieni paši par sevi ir ne tikai izprotami – tie pat nav īpaši strīdīgi, ja vien neesat dziļi filozofiski pārliecināts, ka Izraēlai vajadzētu vienkārši “sagremot” savu pilsoņu slepkavības tā, kā to nedarītu neviena cita pasaules valsts.

Realitāte ir tāda, ka karš ir šausminošs, postošs un asiņains un mūsdienu iespējas to vērot tiešraidē un no dažādiem leņķiem rada šausmas un spēcīgu līdzjūtību pret
cietušajiem tā, kā tas nebija iespējams iepriekšējām paaudzēm. Katrs no drupām izceltais bērns, katra smagi cietusī pilsēta vai rajons, katrs cilvēks ir nepamatots, neattaisnojams upuris, noziegums pret visu dabisko un cilvēcisko.

Mēģinājumi spekulēt ar ciešanām, ar upuriem un iznīcību, lai tā pamatotu savu pozīciju vai attaisnotu citu, ir zemiski un kaitnieciski. Runāsim par juridisko pusi, atbildot tiem, kuru rekomendācijas Izraēlai kopsavelkot varētu formulēt šādi: Izraēlai būtu preventīvi jāpadodas, lai izvairītos no jebkāda veida sliktām interpretācijām.

Hamās un starptautiskās normas

Skaidrības labad: kas tad ir Hamās – pēc būtības? Liela daļa Rietumu valstu, tai skaitā Austrālija, Kanāda, Japāna, Apvienotā Karaliste, ASV, Kanāda un ES, ir pasludinājušas Hamās par teroristisku organizāciju. Šis apzīmējums ir pamatots ar metodēm, ko Hamās izmanto savu mērķu sasniegšanai.

Hamās, uzbrukumā Izraēlai nogalinot vismaz 1400 Izraēlas civiliedzīvotāju (arī bērnus), pārkāpa starptautisko tiesību normas, kuru mērķis ir aizsargāt civiliedzīvotājus un to īpašumu karadarbības laikā.

Būtiskākās no šīm normām: 1949. gada Ženēvas konvencijas 3. pants, kas paredz humānu izturēšanos pret civiliedzīvotājiem un personām, kas nav kaujinieki; Ženēvas konvenciju I protokola 51. pantu, kas aizsargā civiliedzīvotājus no uzbrukumiem, kā arī virkni normu, kas skar kara noziegumus un noziegumus pret cilvēci, kas ietverti Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtu 7. un 8. pantā. Hamās īstenotie nepārtrauktie neselektīvie raķešu uzbrukumi mērķiem Izraēlā apdraud civiliedzīvotājus un civilās struktūras, kas arī pārkāpj iepriekšminētās starptautiskās normas. Nav ne mazāko šaubu, ka Hamās darbības 7. oktobrī vien atbilst kara noziegumu juridiskajiem kritērijiem.

Izraēlas galvenie mērķi ir pašaizsardzība, reaģējot uz Hamās uzbrukumiem, un Izraēlas kā valsts un tās pilsoņu drošības nodrošināšana nākotnē – tiesības uz to paredz ANO Statūtu 51. pants, kurā noteiktas neatņemamas tiesības uz pašaizsardzību. Prioritāra ir arī ķīlnieku atbrīvošana – Izraēlas bruņotie spēki ir paziņojuši, ka Hamās gūstā šobrīd atrodas 240 cilvēki, to vidū civiliedzīvotāji, karavīri, cilvēki ar invaliditāti, bērni, seniori, arī deviņus mēnešus vecs bērns. Daži no viņiem ir aktīvisti, kas aktīvi darbojušies pie Gazas robežas un iestājušies par mieru un palestīniešu tiesībām. Starp ķīlniekiem ir cilvēki no vairāk nekā 40 valstīm un vismaz viens Izraēlā dzīvojošs palestīnietis, autobusa šoferis, kurš pavadīja nakti netālu no brīvdabas festivāla Nova norises vietas pēc tam, kad bija turp nogādājis festivāla apmeklētājus.

Neatņemamās tiesības uz pašaizsardzību

Pragmatiski raugoties, starptautisko tiesību normas, jo īpaši Ceturtā Ženēvas konvencija, pastāv primāri kā vienošanās starp civilizētām pasaules valstīm ar nolūku pēc iespējas mazināt kara šausmu ietekmi uz civiliedzīvotājiem, vienlaikus nesamazinot valstu spēju aizsargāties. Šīs normas lielākoties ievēro tikai Rietumvalstis, tai skaitā Izraēla, kas, starp citu, šo tiesību aktu piemērošanā ievēro augstākus standartus nekā vairums citu Rietumvalstu.

Ar Izraēlas pašaizsardzību tiešā veidā ir saistīts Izraēlas paustais nodoms pilnībā likvidēt Hamās. Starptautiskās tiesības nepārprotami neaizliedz militāra spēka pielietošanu, lai likvidētu tādu organizāciju kā Hamās; vienlaikus, šo mērķu sasniegšanas laikā Izraēlai jādarbojas saskaņā ar ANO Statūtiem un citām starptautisko tiesību normām.

Samērīgumu nemēra matemātiski

Samērīgums ir viens no pēdējā laikā plaši staipītajiem jēdzieniem. Nezin kāpēc gan šaurā kontekstā – kā ievads tālāk sekojošam apgalvojumam, ka Izraēlas rīcība ir nesamērīga, kā pierādījumu izmantojot jebkuru izdevības nolūkā piemeklētu skaitli. Tā, it kā starptautiskajās tiesībās definētais proporcionalitātes princips nozīmē reakciju, kas pēc apjoma šķiet līdzvērtīga (teroristu) uzbrukumam, kas to izprovocējis.

Skaidrības labad jāatkārto zināmais. Proporcionalitātes princips aizliedz tādus uzbrukumus militāriem mērķiem, kas “varētu izraisīt civiliedzīvotāju zaudējumus, civiliedzīvotāju ievainojumus, civilo objektu bojājumus vai to kombināciju, kas būtu pārmērīgi salīdzinājumā ar paredzamo konkrēto un tiešo militāro ieguvumu”. Citiem vārdiem sakot, ir jāizvērtē, vai veicamo darbību prognozētie militārie ieguvumi atsver potenciālos zaudējumus jeb riskus saistībā ar civiliedzīvotājiem.

Proporcionalitāte attiecas ne tikai uz militāro mērķi, bet arī uz sagaidāmo rezultātu. Vienlaikus šīs normas neprasa, lai visi iesaistītie būtu spējīgi paredzēt nākotni. Runa ir par saprātīgu izvērtējumu un prognozi. Jāpiebilst, ka samērīguma novērtējums nav matemātisks uzdevums – pretēji tam iespaidam, ko reizēm rada diskusijas sociālajos tīklos vai komentāri medijos. Proporcionalitāte neprasa vienādu upuru skaitu abās pusēs. Svarīgs ir sākotnējais lēmums novērst acīmredzamu neatbilstību starp militāro mērķi un zaudējumiem civiliedzīvotāju vidū.

Īsāk sakot: samērīguma vai – drīzāk – pārmērīguma piesaukšana būtu vietā tad, ja Izraēla nekavējoties un masveidā bombardētu Gazas pilsētu, kas, kā zināms, ir arī
Hamās cietoksnis. Izraēla to nav darījusi. Tā vietā tā ir aicinājusi evakuēt civiliedzīvotājus no Gazas ziemeļu daļas un veikusi precīzus gaisa triecienus pa iepriekš identificētiem objektiem, papildus pielietojot taktiku “klauvējiens pa jumtu”, kas brīdina Gazas iedzīvotājus par gaidāmajiem triecieniem.

Asimetriskais normu svars

Proporcionalitātes principa piemērošanu Izraēlas militāro darbību pret Hamās kontekstā sarežģī fakts, ka civiliedzīvotāju kā dzīvo vairogu izmantošana ietilpst Hamās piekopto taktiku arsenālā. Militārās operācijas tiek veiktas no civilajiem objektiem, piemēram, privātmājām, skolām, slimnīcām un mošejām.

Šī ir asimetriskas karadarbības pieeja, kuras ietvarā viena puse (šajā gadījumā Hamās) izmanto starptautisko tiesību normas un to palielināto ietekmi uz pretinieku (šajā gadījumā Izraēlu), lai gūtu no tā labumu – piemēram, no tā, ka, sekojot starptautisko tiesību normām pēc to gara un būtības, pretinieks uz šīs puses darbību reaģēs ierobežotākā mērogā. Šī pieeja rada nepatīkamu dilemmu: cīņa pret ienaidnieku, kas uzbrūk no civiliem objektiem un slēpjas aiz civiliedzīvotājiem, valstij vai nu nav iespējas reaģēt vispār vai arī tās reakcija ir neizbēgami saistīta ar upuriem, kas savukārt izraisa sabiedrības un citu valstu nosodījuma lavīnu pret valsti kā starptautisko (humāno) tiesību normu pārkāpēju. Nosodījums teroristiskās organizācijas pastrādātajiem noziegumiem, ja tāds vispār izskan, ir daudz ierobežotākā apjomā un tonalitātē.

Hamās palestīniešu sievietes un bērnus uzskata par propagandas aktīviem, kas ir visvērtīgākie tad, kad ir miruši. Tas ir veids, kādā Hamās cenšas pavērst Izraēlas saistības un centienus ievērot cilvēktiesības un starptautiskās normas pret pašu Izraēlu. Tas ir nicināms, bet iedarbīgs propagandas triks. Par spīti tam joprojām saistošs paliek Ceturtās Ženēvas konvencijas 28. pantā noteiktais, ka ar aizsargājamo personu (civiliedzīvotāju) klātbūtni nedrīkst izmantot, lai pasargātu noteiktas teritorijas vai punktus no militārām operācijām. Atbildība par kā dzīvo vairogu izmantoto civiliedzīvotāju upuriem gulstas uz tās puses pleciem, kas tos izmantojusi šādam nolūkam. Civiliedzīvotāju upuri, kas kļūst neizbēgami, jo Hamās tos izmanto kā “dzīvos vairogus”, ir kara noziegumi, par kuriem pilna atbildība gulstas uz Hamās pleciem.

Izraēlas saistības un pienākumi karā pret Hamās

Protams, Izraēlai tās karā pret Hamās arī ir būtiski pienākumi, kas izriet no starptautiskajām normām. Izraēla nedrīkst izmantot badu kā ieroci – t.i., pārtikas, ūdens un citu izdzīvošanai nepieciešamo resursu atņemšanu Gazas civiliedzīvotājiem kā ieroci pret Hamās vai jebkādu citu iemeslu dēļ. Tāpat Izraēlai jāveic visi iespējamie pasākumi, lai visas tās militārās darbības būtu mērķētas tikai uz Hamās kaujinieku un Hamās militārās infrastruktūras iznīcināšanu, lai līdz minimumam samazinātu civiliedzīvotāju upurus un civilās infrastruktūras iznīcināšanu. Izraēlas gaisa spēkiem, artilērijai un visai sauszemes karadarbībai ir jāvadās pēc nemainīgiem humānisma, izšķirības, proporcionalitātes un militārās nepieciešamības juridiskajiem principiem.

Kopš 21. oktobra Gazā caur Rafahas robežpunktu teritorijas dienvidos no Ēģiptes ļauts iebraukt kravas automašīnām ar starptautisko humāno palīdzību. Kā norāda
ANO amatpersonas, katru dienu Gazas teritorijā iebrauc vidēji 14 palīdzības kravas automašīnas ar pārtiku, ūdeni, medikamentiem un citiem resursiem. Izraēla aizvien liedz ievest Gazas joslā degvielu, lai novērstu tās nokļūšanu Hamās rīcībā – un ne velti, jo Hamās turpina glabāt lielus degvielas krājumus tā vietā, lai šo degvielu nodotu humāno organizāciju darbiniekiem vai citām civilām vajadzībām. Jau iepriekš izskanējušas ziņas par iespējamu humānās palīdzības piesavināšanos no Hamās puses – par to ziņojusi ANO Palestīnas bēgļu palīdzības un darba aģentūra.

Savukārt pēc konflikta beigām Izraēlai ir jānodrošina pārvietoto civiliedzīvotāju atgriešanās. Lai gan Izraēlai ir likumīgas tiesības pieprasīt civiliedzīvotāju pagaidu
evakuāciju no karadarbības vietas, civiliedzīvotāju pastāvīga izraidīšana no viņu mājām būtu nelikumīga. Jāpiemin, ka, jā, pašreizējie apstākļi Gazā rada milzīgas grūtības tūkstošiem palestīniešu civiliedzīvotāju izpildīt šīs prasības par evakuāciju un Izraēlai būtu jāveic pasākumi, lai šos apstākļus padarītu vieglākus. Nesen tika atvērts Rafahas robežšķērsošanas nelielam ārvalstu pilsoņu un ievainoto skaitam. Šīs robežšķērsošanas vietas turpināta pieejamība gan ir uz jautājuma zīmes.

Kara miglā – skaidrība

“Kara miglas” biezumu palielina pušu un to atbalstītāju apzinātas dezinformācijas kampaņas, kur juridisku analīzi aizstāj vai nopietni iekrāso ideoloģijas, pasaules
uzskati, politiskās simpātijas un tieksme relativizēt notikumus, tā it kā tiecoties uz objektivitāti.

Dažreiz ir nepieciešams satricinājums, lai atskurbinātu un noskaidrotu prātu. Domāju, ka neviens saprātīgs cilvēks nevar nesaprast, cik svarīgi Izraēlai ir aizsargāt savus pilsoņus no Hamās izvērstās masveida slepkavošanas, no izvarošanām, nolaupīšanām, spīdzināšanas. Tālākais – Izraēlas lēmumi un rīcība, lai pasargātu sevi
no šo notikumu atkārtošanās, iespējams, var radīt ciešanas un civiliedzīvotāju upurus, bet tikpat iespējams, ka tā ir vienīgā cerība novērst vēl lielākas ciešanas ilgtermiņā. Viennozīmīgu situāciju vēsturē ir visai maz. Arī šobrīd, pēc 7. oktobra uzbrukumiem, neviens no ceļiem uz atrisinājumu nav “skaists”.

Pasaule vispār, cienījamie progresīvi noskaņotie kolēģi – lēmumpieņēmēji, nemēdz būt viennozīmīga. Norādes uz neviennozīmīgumu ir tikai un vienīgi slinki mēģinājumi atrunāties no nostājas ieņemšanas – kas arī ir lēmums pats par sevi. Politika vairāk tomēr ir par lēmumiem, nevis referēšanu par apstākļiem.

* 14. Saeimas deputāts, Nacionālā apvienība

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Nosodām nevēlamu uzvedību akadēmiskā vidē, jo īpaši attiecībās starp pasniedzēju un studentu

FotoMedijos ir izskanējuši nopietni, pirmšķietami ticami, publiski apgalvojumi par LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) pasniedzēja Dmitrija Bočarova nepieņemamām darbībām un seksuālu uzmākšanos attiecībās ar sievietēm, tai skaitā ar nepilngadīgu personu un LU studenti.
Lasīt visu...

21

Dažas pārdomas par Ex-seržanta rakstu “Karš Ukrainā. Vai tiešām strupceļš - un kam?”

FotoRietumeiropa un arvien vairāk arī Centrāleiropa lielākoties joprojām ir Amerikas protektorāts, un šīs valstis atgādina senos vasaļus, tāpēc pats tuvākais amerikāņu uzdevums ir nodrošināt, lai neviena valsts vai valstu kombinācija neiegūtu spēju izraidīt ASV no Eirāzijas vai pat būtiski samazināt tās izšķirošo šķīrējtiesas lomu.
Lasīt visu...

3

Pēc ilgas nolaidības un ākstībām mēs esam sākuši bakstīties ap bumbu patvertņu jautājumu

FotoJautājums par tuvāko drošo vietu militāra apdraudējuma gadījumā joprojām nav atbildēts kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī. Kad varēs atbildēt uz šo vienkāršo iedzīvotāja jautājumu, kas ir paveikts līdz šim un kas vēl ir darāms? Šis būs ieskats Rīgas līdz šim paveiktajā.
Lasīt visu...

21

Belēvičs savulaik demisionēja par sīkumu, turpretim Kariņš demisiju pat neapsver

Foto“Atceros tos jocīgos laikus, kad amatpersonas atkāpās sīkumu dēļ. (..) Veselības ministrs Guntis Belēvičs atkāpās tāpēc, ka tika pieķerts ārpusrindas apkalpošanā Onkoloģijas centrā,” piektdien rakstīju savā “Dienas citātā”. Guntis Belēvičs sarunā ar “Neatkarīgo” papildināja redzējumu uz senajiem 2016. gada notikumiem, kuru morālais aspekts šodien kļūst arvien aktuālāks.
Lasīt visu...

21

Par „kapitālā remonta” blaknēm: „Airiston Helmi” un „krievu zemūdeņu bāžu Somijā” piemērs

FotoTā sauktais finanšu sistēmas kapitālais remonts joprojām raisa diskusijas kā Latvijā, tā citās valstīs, kurās tas notika, un tiek meklētas atbildes uz jautājumiem, vai reizēm cēlu mērķu vārdā nav maksāta pārāk dārga cena, bremzēta ekonomikas attīstība, upurēti veiksmīgi strādājoši uzņēmumi, vai nav cietuši cilvēki, kas neko neatļautu nedarīja. Un vai nav bijis arī tā, ka ar "kapitālā remonta" lozungu tika mēģināts sasniegt pavisam citus mērķus, kā arī norakstīt klaju amatpersonu nekompetenci?
Lasīt visu...

6

No Kariņa mācās arī viņa bijusī “labā roka”, tagad - rokas pagarinājums - premjerministre Evika Siliņa

FotoGrūti izvērtēt, vai ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (Jaunā vienotība – JV) “skaidrojumi” par viņa lidināšanos ar privātiem lidaparātiem ir nekaunības, augstprātības, melīguma vai prastas muļķības radīti. Varbūt tur ir viss kopā. Taču simptomātiski ir tas, ka iezīmējas plaisa starp JV līdera un valsts prezidenta pozīcijām.
Lasīt visu...

3

Bez Stambulas konvencijas Latvijas sievietēm gals klāt, ar Stambulas konvenciju Latvijas sievietes zels un plauks

FotoDiskusijās par Stambulas konvenciju (jeb Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu) pazūd būtisks jautājums – kāpēc vispār ir domātas konvencijas, kāda ir to nozīme un kāpēc valstis tām pievienojas? Šajā rakstā pievērsīšos potenciālajiem ieguvumiem no konvencijas, kā arī pretestības iemesliem.
Lasīt visu...

12

Valdība ir uz savas planētas, tauta – uz citas

Foto“Biju pārliecināts, ka mūsu ceļi nekad nekrustosies. Bet, re, valsts svētki ir tas, kas tomēr vieno, kaut arī mūsu politiskie uzskati ir pilnīgi pretēji,” saldi smaidot, vienā no 18. novembra pasākumiem mani uzrunāja kāds augsts ierēdnis. Vienojošais elements gan bija tikai reālā, “taustāmā” telpa, kurā atradāmies, bet politiskajā, sociālajā telpā mūs šķīra bezdibenis. Un joprojām šķir. Tas paliek arvien dziļāks un platāks. Ne jau tikai starp mani un konkrēto ierēdni, bet starp tautu un ierēdniecisko valsts aparātu.
Lasīt visu...

21

Latvijas Televīzija palīdz aizdomās turētajiem apzināti kurināt nacionālo naidu, lai netieši mazinātu vainu slepkavībā

FotoUzskatu, ka par mana tēva Andra Ļubkas (attēlā) slepkavību aizdomās turētās personas un to tuvinieki šobrīd apzināti apmelo manu tēvu nacionālā naida kurināšanā, lai tādējādi novērstu uzmanību no patiesajiem slepkavības iemesliem. Kā arī, apzināti publiski nomelnojot manu tēvu, notiek klajš mēģinājums ietekmēt tiesībsargājošās institūcijas un pat tiesu.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Par “Maximas” traģēdiju: taisnīgs spriedums manā izpratnē būtu inženiera un būvuzņēmuma sodīšana par ēkas sabrukšanu un "Maximas" sodīšana par cilvēku bojāeju

Ar nelabu sajūtu sekoju medijos...

Foto

Vai Latvijā ir pārāk liels publiskais sektors?

ANO 1919. gadā dibinātā Starptautiskā Darba organizācija publicējusi statistiku – 2020. gadā Latvijā aptuveni 29% visu strādājošo bija nodarbināti...

Foto

Tautas pacietības mērs ir izsmelts!

Šis raksts ir pēdējais brīdinājums koloniālajiem pārvaldniekiem Latvijā! Pēdējais brīdinājums viņu pakalpiņiem valdībā un valsts struktūrās. Tautas pacietības mērs ir izsmelts!...

Foto

Nosodām “Vienotības”, “Progresīvo” un ZZS kreisi radikālo partnerību

Saistībā ar jaunās valdības kreisi liberālo kursu vērtību jautājumos, par prioritāti demogrāfiskās krīzes, ekonomiskās stagnācijas, kā arī militāra...

Foto

Aicinām parakstīties par Saeimas atlaišanu

Mēs, Nacionālā savienība “Taisnīgums”, paziņojam, ka esam pievienojušies iniciatīvai par tautas nobalsošanu, lai atlaistu 14. Saeimu....

Foto

Jau tagad „RailBaltica” trūkst sešu miljardu eiro Latvijas posmam

RailBaltica projektam ir visas iespējas kļūt par akmeni kaklā Latvijas budžetam un valsts parādam, jo jau tagad trūkst...

Foto

Šis raksts par Izraēlu un Palestīnu ir īpaši kompentents, jo pirmā līdzautora divi ģimenes locekļi ir strādājuši kibucos, bet otrs ir dzēris košera šņabi un ir „progresīvais”

10. novembrī ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens Izraēlas–Hamās konflikta kontekstā nāca klajā ar paziņojumu, citu lietu starpā atzīmējot, ka “daudz par daudz palestīniešu ir tikuši nogalināti”. Statistika diemžēl ir nepielūdzama – Izraēlas īstenotās blīvi apdzīvotās Gazas bombardēšanā jau ir 11 tūkstoši...

Foto

Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī

Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze! Ļoti cienījamā Ministru prezidentes kundze! Cienījamās dāmas un godātie...

Foto

Tauta nav stulba

Tauta nav stulba. Tautai piemīt veselais saprāts. Tauta to apliecina, kad viņa publiski dzird idejas, kuras sakrīt ar viņas izjusto gudrību....

Foto

Maksātnespējas administrators izsaimnieko atlikušo uzņēmuma mantu

Mēs, maksātnespējīgās AS "Dzintars" kreditori, nolēmām griezties pie valdības vadītājas un atbildīgās ministres ar atklāto vēstuli par samilzušām problēmām, ar...

Foto

Vai Saeima ir jāatlaiž?

Pēdējās dienās daudz dzirdams par rosinājumu atlaist 14. Saeimu. Izskan gan aicinājumi tādā veidā sodīt arvien kreisāko “Jaunās Vienotības” valdību, gan pretēji...

Foto

Mēs, Kozins, Levrence, Bogustova, Pūpola, Raubiško, Austers un vēl virkne citu Iļjiča mazbērnu...

Kopš teroristiskās organizācijas "Hamas" uzbrukuma 2023. gada 7. oktobrī, kura laikā tika veikti...

Foto

„Rail Baltica” finansējuma plūsmai ir jābūt loģiskai un saskaņotai ar būvdarbu gaitu, citādi Putniņa un Pauniņa kungiem būs problēmas

Lai Rail Baltica būvniecība noritētu raiti un efektīvi un...

Foto

Kas ir "mēs"?

Lūdzu zemāko izklāstu neuzskatīt par konservatīvās domas konferences rīkotāju autoritatīvu versiju. Ticu, ka 28. novembrī Demos II sesijā no runātājiem dzirdēsim pavisam citas...

Foto

Biotehnologa fabulas

Cilvēks ir radies no šūnām, viss organisms - āda, miesa, kauli, tauki, muskuļi, orgāni - arī ir veidots no šūnām. Šūnās veidojas arī enerģija,...