Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Bijušais padomju tiesnesis, tagadējais Egila Levita kancelejas vadītājs Andris Teikmanis un bijusī komuniste, tagadējā Egila Levita padomnieku biroja vadītāja Sarmīte Ēlerte ir tikai labāk zināmie, bet nebūt ne vienīgie padomju okupācijas varas kolaboranti pašreizējā valsts prezidenta kancelejā. Par vēl diviem vēsta šis fragments no jaunās grāmatas „Valstsgribis”

“– Vai iespējams vispārējs izlīgums starp latviešu tautas lielo vairumu, kuru jūs uzskatāt par režīma upuriem, un bijušā padomju režīma balstiem?

– Ir skaidri jānodala vainas jautājums no krimināltiesiskās amnestijas un politisko ierobežojumu atcelšanas jautājuma. Jautājums par bijušo padomju režīma balstu nodarījumu tautai un viņu vainu ir politiskas un ētiskas dabas jautājums. Vainas atlaišana nav kolektīva, bet gan individuāls akts, kas iespējams tikai starp diviem konkrētiem cilvēkiem: nodarītāju un upuri. Nodarītājam vaina ir jāatzīst, bet upurim jāpiedod. Neviens nevar “piedot” upura vārdā. Arī “grēku piedošana” katoļu baznīcā nozīmē tikai vainas piedošanu “divpusējās attiecībās” starp vaininieku un Dievu, bet nevis starp vaininieku un upuri vai pat visu sabiedrību. Būtu grūti iedomāties likumu, kolektīvu paktu vai vienošanos, ar ko vispārēji un abstrakti tiktu atlaista varmācīgā padomju režīma balstu vaina. Atlaist vainu, noteikt, ka viņi turpmāk visiem obligāti būs jārespektē, – tas nav valsts vai kādas partijas, vai organizācijas varā.”

Egils Levits intervijā bijušajai padomju okupācijas režīma kolaborantei Sarmītei Ēlertei, kura tagad ieņem viņa padomnieku biroja vadītājas amatu un savu kolaborāciju nekad nav ne atzinusi, ne nožēlojusi, “Diena”, 1997. gads

“Izvērtējot Jūsu uzdoto jautājumu būtību, atzīstams, ka pieprasītās ziņas nav informācija, kuru Kancelejai atbilstoši tās kompetencei būtu jārada, tādēļ Kanceleja šādu informāciju Jums izsniegt nevar. Attiecīgi Jums tiek atteikts izsniegt informāciju Informācijas atklātības likuma izpratnē.

Ņemot vērā, Jūsu izrādīto interesi par valsts prezidenta aicinātajiem darbiniekiem, paskaidrojam, ka personāla izvēles kritēriji ir balstīti uz profesionalitāti un kvalifikāciju attiecīgajā jomā, nozīmīga ir personiskā uzticamība un spēja sadarboties ar valsts prezidentu. Arī citu Kancelejas darbinieku atlase tiek veikta, ņemot vērā īpašos drošības un savstarpējās uzticības apsvērumus.”

Šī ir Andra Teikmaņa – padomju okupācijas varas kolaboranta, izbijuša padomju tiesneša un milicijas izmeklētāja, kuru valsts prezidents Egils Levits iecēlis par savas kancelejas vadītāju, – oficiālā atbilde uz jautājumu: cik padomju okupācijas varas kolaboracionisti/kolaboranti atbilstoši “nācijas tēva” dažus gadus atpakaļ izteiktajam raksturojumam, kritērijiem un aprakstam pašlaik ir pieņemti darbā Valsts prezidenta kancelejā un kurus no šiem padomju okupācijas varas kolaboracionistiem/kolaborantiem darbā ir uzaicinājis tieši Egils Levits.

Te, protams, vietā ir jautājums – kāpēc. Kāpēc tik jokaini rīkoties? Kāpēc atbildēt ar primitīvu, kaut ierēdnieciskos vārdos izteiktu – ejiet ratā?! Kāpēc radīt problēmas pašam sev un, galvenais, savam augstajam priekšniekam – valsts galvam? Kāpēc nemēģināt kaut ko atbildēt pēc būtības? Vismaz vispārzināmus faktus? To, ko nekādā veidā nav iespējams noklusēt?

Ja nepieļaujam iespēju, ka Valsts prezidenta kancelejas vadītājs paklusām nodarbojas ar sabotāžu, riebjot savam patronam un ar šādu izvairību tīši radot aizdomas par to, ka valsts prezidenta savāktajā komandā komunistiskie kolaboranti acīmredzot čum un mudž, tad izskaidrojums var būt viens – šī atbilde ir saskaņota ar Egilu Levitu, kurš licis nodot: atšujieties pa labam, šī ir mana kanceleja, un šeit viss notiek pēc maniem noteikumiem! Es zinu, kā ir pareizi! (Un mēs taču vēl atceramies, ko par ieradušos “mesiju” stāstīja bijušais “Rīgas pils” darbinieks.)

Taču, rau, tā tomēr nav Egila Levita personiskā kanceleja. Tā ir Latvijas Republikas Valsts prezidenta kanceleja – un līdz ar to ne visu, ko “nācijas tēvam” un viņa padotajiem tās sakarā gribētos neatklāt vai padarīt nebijušu, patiešām izdodas noslēpt. Ar to vien, ka par Andra Teikmaņa okupācijas perioda darbavietu padomju milicijas vietā tiek uzdota tolaik neeksistējoša “policija”, nevienu apkrāpt neizdodas – un tāpat arī arhīvu datus izdzēst nav iespējams.

Lūk, Nacionālā arhīva izziņa Nr. LVA-6.2.2/L-11/3113, kas datēta ar 2021. gada 25. martu un vēsta par vēl vienu komunistisko kolaboranti Egila Levita paspārnē – Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietnieci administratīvajos jautājumos, komisijas atbildīgo sekretāri, mākslas vēsturnieci Ramonu Umbliju:

“Ar Latvijas Komunistiskās partijas (LKP) Rīgas pilsētas Kirova rajona komitejas biroja 1976. gada 15. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 8) apstiprināts Teodora Zaļkalna Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas LKP pirmorganizācijas 1976. gada 17. februāra lēmums (protokols Nr. 4) par Umblijas Ramonas Artura meitas, dz. 1950. gadā, uzņemšanu PSKP par biedru.”

Turklāt, iespējams, vēl iznīcinošāka ir lakoniskās Nacionālā arhīva izziņas otrā rindkopa:

“Ziņas par Umblijas Ramonas Artura meitas izstāšanos no Padomju Savienības Komunistiskās partijas LKP Rīgas pilsētas Kirova rajona 1989.–1991. gada biroja sēžu protokolos un 1989.–1991. gada no PSKP izstājušos biedru kartēs un uzskaites kartītēs nav atrastas.”

Tas nozīmē – tagadējā Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece, kas Egila Levita azotē rūpējas par neatkarīgās Latvijas simboliku, kaut kā ir “piemirsusi” no komunistiskās partijas izstāties, bet pirms tam vairāk nekā desmit gadus ir pavadījusi ja ne ar sarkano zvaigzni, sirpi un āmuru pierē, tad sirdī noteikti. Jā, tieši sirdī – jo savu komunistes pārliecību vai vismaz bailīgu gatavību vienmēr rēķināties ar priekšniecības viedokli Ramona Umblija ir demonstrējusi vēl pat Atmodas laikā.

“1988. gada 8. maijā, atbrīvojot skatu uz Latvijas Republikas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes kapa vietu, tikām pie krimināllietas. Kompartijas sekretāre Ramona Umblija kliedza, ka tie koki tur nevienu netraucēja…” tagad atminas Andris Pauls-Pāvuls, viens no Latvijas Nacionālās neatkarības kustības dibinātājiem.

Kas tieši tur notika, un kāda tieši tajā bija loma toreizējai Latvijas PSR Mākslinieku savienības komunistiskās partijas pirmorganizācijas sekretārei Ramonai Umblijai? Intervijā jau sen neiznākošajam žurnālam “Playboy” Andris Pauls-Pāvuls 2014. gadā stāsta:

“1988. gada 8. maijā Kultūras fonda izsludinātajā kapu sakopšanas talkā mēs, četri domubiedri, nolēmām tikt galā ar kokiem, kas Meža kapos bija aizstādīti priekšā Jāņa Čakstes piemineklim. Pieteicāmies Kultūras fondā talkot, bet citiem pa “kluso telefonu” palaidām ziņu, ka fonds atļāvis “pa īstam” sakopt Čakstes pieminekli.

Sagādājām zāģus, cirvjus, saradās talcinieki. Nevienam neienāca prātā, ka tas varētu nebūt atļauts. Dažu stundu laikā visas liepas un vilkābeles bija gar zemi. Nākamajā dienā, 9. maijā, padomju kara veterāni nāk uz Meža kapiem un tur tajā komunāru alejā ierauga skatu, ko visu padomju laiku nav redzējuši!

Tad mani darbā aizturēja un ierosināja krimināllietu par vērtīgu koku iznīcināšanu. Taču mēs četri bijām gatavojušies un devām aptuveni šādas liecības: bijām pieteikušies grābt lapas, kas tie citi, nezinām – droši vien citas Kultūras fondā pieteiktās grupas. Vēl šodien atceros, kā fonda vadītāja Ramona Umblija bļāva, ka esam fondu palikuši zem sitiena…”

Valsts heraldikas komisija, kurā Ramona Umblija ieņēmusi priekšsēdētāja vietnieka posteni, veido un uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem un nodrošina šo materiālu pieejamību sabiedrībai, izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti. Zinot pagātnes notikumus, patiesībā grūti iedomāties amatu, kurā kolaborantes atrašanās būtu, bez aplinkiem runājot, zaimojošāka.

“Pēc Karoga manifestācijas 1988. gada 16. jūlijā uzsākām interesēties par karoga ražošanas iespējām. Grupā apspriedām iespējas pašiem uzsākt karoga šūšanu vairumā. Lai saņemtu atļauju to darīt, mūsu pārstāvji devās uz Padomju Kultūras fonda Latvijas republikānisko nodaļu Aspazijas bulvārī. Šeit, runājot par karoga izmēriem, Ramona Umblija atkal izpaudās – kā gan tas izskatīsies, ka mūsu karogs blakus LPSR un PSRS karogiem būs lielāks?” atminas Andris Pauls-Pāvuls…

Bet varbūt mēs kaut ko esam palaiduši garām? Varbūt ir bijis brīdis, kad komuniste un kolaborante – atbilstoši viņas tagadējā patrona Egila Levita publiski minētajiem kritērijiem – Ramona Umblija savu ilggadējo komunistisko karjeru ir atzinusi un nožēlojusi? Publiski avoti neko tādu neuzrāda, tāpēc jāpajautā pašai uzcītīgajai kolaborantei valsts prezidenta paspārnē:

“Tā kā manis pašlaik rakstītajā grāmatā “Valstsgribis” tiks skarta arī tēma par padomju okupācijas varas kolaborantu darbību Valsts prezidenta kancelejā, esiet tik laipna un sniedziet atbildes uz šādiem jautājumiem:

1) Vai Jūs esat izstājusies no Padomju Savienības Komunistiskās partijas? Ja jā, kad un kādā formā tas notika? Vai Jums ir kādi dokumentāli pierādījumi izstāšanās faktam (iesniegums partijas pirmorganizācijai, partijas pirmorganizācijas protokols u. tml.)?

2) Vai atbilstoši pašreizējā valsts prezidenta publiskajiem uzstādījumiem kolaborācijas tēmas sakarā Jūs esat publiski paudusi patiesību par savu darbību PSKP? Ja jā, kur es varētu iepazīties ar Jūsu publiskiem izteikumiem šai sakarā?

3) Vai atbilstoši pašreizējā valsts prezidenta publiskajiem uzstādījumiem kolaborācijas tēmas sakarā Jūs esat publiski paudusi nožēlu par savu darbību PSKP kopš 1976. gada? Ja jā, kur es varētu iepazīties ar Jūsu publiskiem izteikumiem šai sakarā?

4) Vai Jūs, ņemot vērā Jūsu darbību PSKP kopš 1976. gada, sevi atzīstat par padomju okupācijas varas kolaboranti? Atbildi, lūdzu, pamatojiet.”

Atbilde uz šiem nosūtītajiem jautājumiem daiļrunīgi tā arī netiek saņemta. Bijusī centīgā padomju kolaborante klusē.

Bet ko nu daudz par kolaboranti Ramonu Umbliju, ja viņas priekšnieks, Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs, izrādās tieši tāds pats izbijis PSKP biedrs un kolaborants, tikai nedaudz kautrīgāks. Viņš, paša vārdiem izsakoties, kompartijā esot bijis, bet “nosacīti” – bijušo Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas slavinātāju Padomju Latvijas tautai, tagad Latvijas Republikas heraldikas jautājumu lēmēju nekas neraksturos labāk kā paša skats uz tā laika norisēm:

“Es nosacīti biju. Es iestājos tajā brīdī, kad vairs nevajadzēja īsti iestāties. Tā bija Mākslinieku savienības tāda vajadzība toreiz… tas bija kāds astoņdesmit astotais gads laikam. Bet es pat neatceros, vai mani vispār apstiprināja… teorētiski es varētu būt bijis kādu gadu…

Jā, mēs toreiz kopā viena daļa, kas bija vadībā tur – Savienībā… mēs uzrakstījām, ka mēs izstājamies… Tas bija kāds astoņdesmit devītais… es nevaru tik precīzi pateikt… mēs bijām kopā tur sekretariāts, kas bija Mākslinieku savienības vadībā, – gan Džemma Skulme, gan vēl, kas tur bijām… tad mēs kopā uzrakstījām, lai izskata bez mūsu klātbūtnes…

Tajā laikā, kad mums bija diezgan liels svars – Mākslinieku savienībai, tāpat kā Rakstnieku… Rakstnieku savienībā tur visa vadība bija, gandrīz visi… lielā daļa bija… Mums tā partijas komiteja bija – tie visādi vecie pensionāri. Tad nu bija tāds lēmums, ka arī mums, kas bija tie jaunākie, ka vajadzētu iestāties… lai mums būtu vieglāk. Tas nav tik svarīgi, tas nav nekas slēpjams, tā tas fakts bija… bet tas varētu būt apmēram viens gads.

Tas bija tas pārmaiņu laiks. Tad ātri viss mainījās, un pēc tam tad tas viss likās jau nevajadzīgi, bet tas bija tas brīdis, kad likās, ka tas var dot kaut kādas zināmas iespējas kaut ko vairāk darīt. Jo mums jau toreiz radošajās savienībās vismaz Rakstnieku un Mākslinieku savienībai bija diezgan augsts prestižs, un runāt ar to Centrālkomiteju bija salīdzinoši vienkāršāk. Tagad tas varbūt izklausās naivi…

Nu mums tā gluži nebija, savienībā… vienīgais, ko es atceros, ka Iltneru neapstiprināja par rektoru tādēļ, ka viņš nebija partijā, bet tas bija Akadēmijas rektors… to es atceros no tiem laikiem. Mums partijas komitejā bija praktiski visi, kas aktīvi strādāja, – gan Zālīte utt. … Tajā brīdī šķita, ka tam būs lielāka nozīme, ka varēsim brīvāk kaut ko darīt… bet tas laiks gāja tik ātri uz priekšu, ka tas izrādījās lieki… Un tūlīt mēs arī nolikām tās apliecības… gada laikā. Nu, tāda tā situācija.”

Lieki meklēt, kur un kad šis kolaborants būtu nožēlojis un atzinis savu darbību okupācijas varas labā.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...