Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Autotransporta direkcijas (ATD) lēmums lauzt līgumu ar AS "Nordeka" par pasažieru pārvadājumiem maršrutu tīkla daļā "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda" nozīmē ne tikai to, ka pasažieriem dažus gadus būs jāsamierinās ar līdzšinējo pārvadātāju un vecajiem autobusiem, bet arī miljonos mērāmiem zaudējumiem valsts budžetam un, iespējams, pasažieru sabiedrisko pārvadājumu sistēmas sabrukumu vairākās maršrutu tīkla daļās arī citur Latvijā.

"Nordeka" par riskiem ir brīdinājusi ATD, esam rakstījuši vismaz četras vēstules, taču nav ne atbildes, ne reakcijas. Izskatās, ka lēmumu pieņēmēji uzvedas gluži kā "Mērnieku laiku" Švauksts, kurš lauzītā vācu valodā bravurīgi pauda savu attieksmi pret naudu "Finf rubel so vai so" - tātad, vienalga, pieci rubļi uz vienu vai otru pusi. Atšķirība tikai tā, ka ATD gadījumā runa ir par miljoniem eiro valsts naudas.

Kā viss sākās?

AS "Nordeka," kas ir viens no vadošajiem pasažieru pārvadātājiem Latvijā, uzvarēja ATD izsludinātajā konkursā par reģionālajiem pārvadājumiem maršrutu tīkla daļā "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda". 2021. gada aprīlī "Nordeka" un ATD noslēdza iepirkuma līgumus par pārvadājumiem abās daļās, pakalpojuma sniegšanu bija paredzēts uzsākt 2022. gada 1. jūlijā.

Taču tad Covid-19 pandēmijas dēļ finansējuma piesaiste kļuva izteikti apgrūtināta un pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā kļuva skaidrs, ka piegādāt jaunos autobusus atbilstoši noslēgtajam līgumam plānotajā laikā neizdosies, jo tik īsā laikā neviens ražotājs tos vairs nevarēja piegādāt, ko "Nordeka" attiecīgi nespēja ietekmēt. Līdzīga situācija šobrīd veidojas arī citiem pārvadātājiem, kuri 2023. gada sākumā noslēdza ilgtermiņa līgumus par pārvadājumiem citās tīkla daļās. Cita starpā jāmin, ka līgumu noslēgšanās procesā ATD ņēma vērā globālās situācijas sekas un piešķīra pārvadātājiem garāku sagatavošanās termiņu, nekā to paredzēja iepirkuma nolikums.

2022. gada jūnijā ATD un "Nordeka" noslēdza grozījumus abos līgumos, un saskaņā ar tiem sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšana bija jāuzsāk vienu gadu vēlāk, proti, 2023. gada 1. jūlijā. "Nordeka" gan lūdza tikai 5 mēnešu pagarinājumu, bet ATD piešķīra 12 mēnešus. Abās maršrutu tīkla daļās pakalpojumus turpināja sniegt līdzšinējais pārvadātājs - AS "CATA".

Taču tad sākās lēmumu pārsūdzības, "CATA" vērsās ar prasījumiem Administratīvajā rajona tiesā. Sākotnēji tiesvedība ritēja "Nordekai" labvēlīgi, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nams noraidīja "CATA" lūgumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu, ar kuru tiktu apturēta starp ATD un "Nordeka" abu noslēgto iepirkuma līgumu grozījumu izpilde, līdz spēkā stājas spriedums, kā arī nolēma izbeigt tiesvedību par "CATA" pieteikumu daļā par starp ATD un "Nordeka" noslēgto iepirkuma līgumu atzīšanu par spēkā neesošiem. "CATA" šo nolēmumu pārsūdzēja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā, kas atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu.

Augstākās tiesas Senāts cita starpā atzina, ka Covid-19 pandēmija un Krievijas karš Ukrainā ietekmēja ekonomisko situāciju, tostarp transportlīdzekļu ražošanu un tirdzniecību, pārvadājumu izmaksas, kā arī finansēšanas pakalpojumus un to pieejamību. Lai arī risku apzināšanās un novērtēšana vispārīgi ir pretendentu atbildība, iesniedzot piedāvājumus, divu tik būtisku ietekmējošu faktoru – pandēmija un karš – vienlaicīga ietekme varētu pārsniegt sagaidāmo risku pat ar vispiesardzīgākajiem aprēķiniem. Šie apstākļi nostādīja pasūtītāju situācijā, kurā bija jāizvērtē, kāds būtu tiesisks un visas intereses līdzsvarojošs lēmums apstākļos, kad laiks nenovēršami jau ir gājis uz priekšu.

ATD regulāri atgādināja par līgumu izpildes termiņiem un pieprasīja atskaites par sagatavošanos līgumu izpildei, lai sāktu sniegt pakalpojumus ar 01. jūliju. Par to "Nordeka" regulāri un savlaicīgi sniedza informāciju ATD un labticīgi turpināja sagatavošanās darbus, veica ieguldījumus 12 miljonu EUR apjomā autobusu iegādē un aprīkošanā un tos atrādīja ATD, saņemot apstiprinājumu, ka uzņēmums ir sagatavojies pārvadājumu veikšanai, ievērojot vienošanās noteikto datumu - 30. aprīli.

Taču tiesāšanās vēl nebija galā, Administratīvajā rajona tiesā ar prasību vērsās SIA "Tukuma auto", lietas apvienoja, izskatīja, un 2023. gada martā Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nams pasludināja spriedumu - grozījumus līgumos starp ATD un "Nordeka" atzina par spēkā neesošiem. Savukārt par "Nordekas" kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Senāts atteica ierosināt tiesvedību.

2023. gada 8. maijā Administratīvās rajona tiesas spriedums stājās spēkā, un grozījumi "Cēsu" un "Limbažu Siguldas" līgumos tika atzīti par spēkā neesošiem no to noslēgšanas brīža.

Tomēr būtiski ir ņemt vērā Augstākās tiesas Senāta 2023. gada 8. maija rīcības sēdes lēmumā izteikto secinājumu, proti, Administratīvās rajona tiesas sprieduma motīvu daļā ierakstītajam teikumam par pienākuma uzlikšanu lauzt (izbeigt) iepirkuma līgumus nav saistoša spēka attiecībā uz pasūtītājas ATD tālāko rīcību attiecībā uz iepirkuma līgumiem, savukārt ATD jānovērtē aktuālā tiesiskā situācija pēc sprieduma spēkā stāšanās.

Kādas sekas sagaidāmas?

Uzreiz jāsaka – nekas labs nav gaidāms ne uzņēmumam, ne pasažieru pārvadājumu nozarei, ne pasažieriem, ne valsts budžetam un nodokļu maksātājiem.

Runājot par uzņēmumu, jānorāda, ka jaunie autobusi stāv stāvlaukumos un peļņu nenes, to iegādē ieguldīti 12 miljoni EUR, jāmaksā procenti bankām, apdrošināšana utt. Tāpēc pastāv būtiski riski, ka zaudējumu rezultātā "Nordekai" teorētiski var iestāties maksātnespēja. Darīsim visu iespējamo un neiespējamo, lai tā nenotiktu, taču ir jāapzinās arī šādi draudi .

Runājot par nozari, – ja "Nordeka" nespēs pildīt saistības, iedzīvotāji nesaņems pasažieru pārvadājumu pakalpojumu maršrutu tīkla daļās "Pierīga," kur ir būtisks pārvadājumu apjoms, un "Bauska". "Pierīgā" pakalpojumu nodrošina trīs uzņēmumu apvienība, un, no tās aizejot vienam dalībniekam, pakalpojumu vairs nebūs iespējams nodrošināt. Kā ATD risinās jauno krīzi – nav saprotams.

Jānorāda arī, ka jau ir apstrīdēti darbības uzsākšanas pagarinājumi vēl septiņās maršrutu tīkla daļās. Tā kā atkāpes no iepirkuma nolikuma ir analogas tām, kas bija "Nordekai", tad šķiet, ka iestāsies domino efekts... Labs jautājums, vai rezultātā vispār būs uzņēmumi, kas pēc "CATA" termiņa notecējuma spēs kvalificēties jaunajā konkursā.

Runājot par pasažieriem, viņus pašlaik pārvadā un vēl dažus gadus pārvadās "CATA" autobusi, kas, protams, ir novecojuši un neatbilst tām prasībām, kuras tika paredzētas nolikumā un kuras izpildītu "Nordekas" jaunie autobusi. Šāda situācija, ievērojot jauna iepirkuma norises termiņus un līgumu sagatavošanās termiņus, varētu turpināties vēl līdz pat 3-4 gadiem.

Runājot par valsts budžetu, vispirms jānorāda, ka "CATA" pārvadājumi ar vecajiem zemākas kvalitātes autobusiem izmaksā dārgāk un starpība tiks segta no valsts budžeta. Vienā gadā pārmaksa sastādīs aptuveni 1,6 miljonus EUR, četros gados tie būs 6,4 miljoni EUR, pieņemot, ka dīzeļdegvielas cena paliek šā brīža līmenī un to nevajadzēs indeksēt, ko pieļauj pašreizējie ATD īstermiņa līgumi un kas savukārt nav paredzēts desmitgadīgajos līgumos.

Novecojuši ir ne tikai autobusi, bet pat kases aparāti - "CATA" turpināja izmantot ELKLITA BSA-5, kurus pārvadātāji drīkstēja lietot tikai līdz 2021. gada 31. decembrim. Valsts ieņēmumu dienests ir apstiprinājis, ka šādus aparātus vairs lietot nedrīkst, taču līdz šim "CATA" ir turpinājusi likuma ignorēšanu.

No valsts budžeta var nākties atlīdzināt arī zaudējumus "Nordekai", kas izpildīja līguma noteikumus laikā, kad tie bija spēkā. Desmit gados negūtā peļņa un citi tiešie zaudējumi rēķināmi vairāk nekā 6 miljonos EUR. ATD kā pasūtītājs ir atbildīga par noslēgtajiem līgumiem un to grozījumiem, tā nav atbrīvota no zaudējumu atlīdzināšanas, ja pati nolemj izbeigt līgumu darbību pirms termiņa.

Visbeidzot, nav šaubu, ka nākamajā konkursā, ko ATD sola sludināt maršrutu tīkla daļās "Cēsis" un "Limbaži, Sigulda" valstij nāksies pirkt pakalpojumu jau krietni dārgāk, jo šī brīža tirgus tendence ilustrē to, ka autobusu cenas turpina pieaugt, vēl būtiskāk pieaug nepieciešamība kāpināt darbinieku atalgojumu, jo sevišķi, ja runā par autobusa vadītājiem un tehnikas remontu veicējiem.

Vai pastāv izeja?

Jā, situāciju joprojām ir iespējams atrisināt, ja vien lēmumu pieņēmējiem ir griba to darīt. Jāsecina, ka jaunajai ATD vadībai gan tādas nav. Vēl paliek cerība uz Sabiedriskā transporta padomi, kuras funkcijās ir strīdu risināšana sarunu ceļā. Ceram, ka Sabiedriskā transporta padome, līdzīgi ATD, nepeldēs pa straumi, bet ķersies pie būtisku risku novēršanas sabiedriskā transporta sistēmas normālai funkcionēšanai, kā arī nepieļaus ievērojamus zaudējumus un kaitējumu iedzīvotājiem, pārvadātājiem un valstij.

* AS “Nordeka” valdes priekšsēdētājs

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...