Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ģenerālprokurors Juris Stukāns iepriekš bija negaidīti „zaudējis atmiņu” un „neatcerējās”, vai 2021. gada augustā pie viņa ieradusies Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, lai pasūtījuma lietas ietvaros saskaņotu rīcības plānu attiecībā pret Lato Lapsu, Jurģi Liepnieku un viņu radiniekiem, kā to laikrakstā „Diena” publicētajā intervijā „Kas un kā „pasūtīja” Lato Lapsu un Jurģi Liepnieku” aprakstīja atstādinātā VID izmeklētāja Inita Lūre. Tagad izrādās – J. Stukāns vēlas noslēpt no sabiedrības prokuratūras ēkas caurlaižu informāciju, kas varētu ne tikai atsvaidzināt viņa paša „zudušo” atmiņu, bet arī atklāt sabiedrībai patiesību. Bez plašākiem komentāriem publicējam Lato Lapsas informācijas pieprasījumu un J. Stukāna sniegtās atbildes.

LR Prokuratūrai

Laikrakstā “Diena” 2023. gada 17. februārī publicētajā intervijā “Kas un kā “pasūtīja” Lato Lapsu un Jurģi Liepnieku” ir minētas ziņas, kas, manuprāt, norāda uz Jūsu iestādes vadītāja Jura Stukāna iesaistīšanos noziedzīgos nodarījumus un konkrēti – izmeklēšanas noslēpuma izpaušanā un izmeklēšanas noslēpuma izpaušanas atbalstīšanā, iespējams, arī citos noziedzīgos nodarījumos.

Tā kā šajā situācijā es nepaļaujos uz to, ka Jūsu iestāde varētu veikt objektīvu notikušā izvērtēšanu, es plānoju ar detalizētu iesniegumu vērsties citā, no Jūsu iestādes neatkarīgā tiesībsargāšanas iestādē’.

Lai sagatavotu un pamatotu šo iesniegumu, vēlos no Jūsu iestādes saņemt šādas ziņas:

vai Jūsu iestādē darbojas caurlaižu režīms?

vai ikvienai Jūsu iestādē nestrādājošai personai, ierodoties Jūsu iestādē un konkrēti LR Ģenerālprokuratūras ēkā, ir jāreģistrējas caurlaides saņemšanai un jānorāda Jūsu iestādes darbinieks, kurš tiek apmeklēts?

vai ikvienai Jūsu iestādē nestrādājošai personai, ierodoties Jūsu iestādē un konkrēti LR Ģenerālprokuratūras ēkā, lai saņemtu caurlaidi iekļūšanai ēkā, ir jābūt minētai kāda Jūsu iestādes darbinieka norādē caurlaižu birojam, ka šī persona ierodas pie šī darbinieka?

vai 2021. gada augustā šādu caurlaidi ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme?

vai 2021. gada augustā šādu caurlaidi ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta darbiniece Inita Lūre?

vai šīs personas Jūsu iestādi un konkrēti Ģenerālprokuratūras ēku apmeklēja vienā laikā?

kas bija Jūsu iestādes darbinieks, kuru šīs personas apmeklēja?

vai reizē ar šīm personām attiecīgo Jūsu iestādes darbinieku apmeklēja vēl kāda persona? Miniet šo personu vai personas.

Lato Lapsa

Par informācijas sniegšanu

Ģenerālprokuratūrā saņemts un izskatīts Jūsu 2023. gada 3. marta iesniegums, kurā lūgts sniegts skaidrojumu par caurlaižu režīma organizāciju, kā arī informāciju par fiziskām personām, kuras 2021. gada augustā ir apmeklējušas prokuratūru.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 2. panta trešo daļu informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kad likumā nav noteikts citādi. Personas datu apstrādes īpatnības ir reglamentētas citos normatīvajos aktos.

Īstenojot prokuratūras ēkas Kalpaka bulvārī 6, Rīgā caurlaižu režīmu, tiek veikta personu, kuras apmeklē šo ēku, datu apstrāde, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta nosacījumiem nav pieļaujama tādiem sākotnēji neparedzētiem mērķiem, kā šo personas datu nodošana trešajām personām, kuras nav saistītas ar minētā caurlaižu režīma nodrošināšanu.

Savukārt atbilstoši likuma “Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 5. pantā noteiktajam personas datu apstrāde ir uzskatāma par likumīgu tikai tiktāl, ciktāl šī apstrāde ir nepieciešama tā uzdevuma izpildei, kuru kompetentā iestāde veic šā likuma 2. pantā minētajos nolūkos un kurš ir noteikts ar kompetentās iestādes darbību regulējošu ārējo normatīvo aktu. Prokuratūrai nav pamata uzskatīt, ka Jūs esat minētā likuma izpratnē kompetentās iestādes amatpersona vai pārstāvis.

Saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 2. maija pavēles Nr.49 “Par ierobežotas pieejamības informācijas noteikšanu prokuratūras struktūrvienībās” 1. pielikuma 4.4. punktu prokuratūras ēku apmeklētāju saraksti un iekļūšanas saskaņojumi, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punktu, ir atzīti par ierobežotas pieejamības informāciju.

Izvērtējot Jūsu iesniegumā norādīto informācijas nepieciešamības pamatojumu- iesnieguma sagatavošana citai tiesībsargājošai iestādei, uzskatu par iespējamu sniegt Jums informāciju, kas pieprasīta iesnieguma 1. -3. punktā, un proti:

vai Jūsu iestādē darbojas caurlaižu režīms?

Noteiktās prokuratūras lietošanai nodotajās telpās darbojas caurlaižu režīms.

vai ikvienai Jūsu iestādē nestrādājošai personai, ierodoties Jūsu iestādē un konkrēti LR Ģenerālprokuratūras ēkā, ir jāreģistrējas caurlaides saņemšanai un jānorāda Jūsu iestādes darbinieks, kurš tiek apmeklēts?

Ne visām personām jāreģistrējas caurlaides saņemšanai un jānorāda iestādes darbinieks, kurš tiek apmeklēts.

vai ikvienai Jūsu iestādē nestrādājošai personai, ierodoties Jūsu iestādē un konkrēti LR Ģenerālprokuratūras ēkā, lai saņemtu caurlaidi iekļūšanai ēkā, ir jābūt minētai kāda Jūsu iestādes darbinieka norādē caurlaižu birojam, ka šī persona ierodas pie šī darbinieka?

Ne visām personām jābūt minētām norādē caurlaižu birojam.

Savukārt, izvērtējot Jūsu iesniegumā 4. -8. punktā pieprasīto informāciju un tās nepieciešamības pamatojumu, secinu, ka šīs informācijas pieprasīšanas iemesls nav pietiekams un samērīgs, lai saņemtu ierobežotas pieejamības informāciju, kas iegūta citu personu datu apstrādes rezultātā. Šajā gadījumā ir dodama priekšroka fizisku personu datu aizsardzībai, nevis Jūsu interešu nodrošināšanai, jo apstāklis, ka Jūsu rīcībā nav ziņu par personām, kuras apmeklēja Ģenerālprokuratūru 2021. gada augustā, neliedz Jums iespēju sagatavot pamatotu iesniegumu tiesībsargājošai iestādei.

Ja Jūsu iesnieguma izskatīšanas laikā kompetentajai tiesību aizsardzības iestādei būs nepieciešama prokuratūras rīcībā esošā informācija, tā tai tiks sniegta likumā paredzētā kārtībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto Jūsu 2023. gada 3. marta pieprasījums daļā par iesnieguma 4. -8. punktā norādītās informācijas sniegšanu, tiek noraidīts.

Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 15. panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu atteikumu sniegt informāciju var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no šīs atbildes paziņošanas dienas.

Ģenerālprokurors J.Stukāns

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...