Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Eiropas programma “Zaļais kurss” (Green Deal), kuras centrā ir stratēģija “No lauka līdz galdam” (Farm to fork), ir ambiciozi mērķi lauksaimniecības “zaļināšanai” un planētas glābšanai no klimata pārmaiņu ietekmes. Eiropas ierēdņi to ir sagatavojuši, un deputāti pieņēmuši, tātad tas ir jāsāk īstenot dzīvē. Mūsu vietējie ierēdņi savukārt ir izstrādājuši Latvijas KLP stratēģisko plānu, un no šī gada mūsu lauksaimnieki jau varēs to novērtēt ar saviem maciņiem. Šoreiz par Eiropas kopējiem mērķiem, kuri būtu jāsasniedz līdz 2030. gadam, un kā tas izskatās no mūsu pozīcijām.

Viens no stratēģijas mērķiem ir 25% no lauksaimniecības zemes platības apsaimniekot ar bioloģiskām metodēm. Latvijai, kura šobrīd ir salīdzinoši labākās pozīcijās ar aptuveni 16% bioloģiskās platības, tās jāpalielina par aptuveni 60 000 ha, bet virknei ES dalībvalstu tas ir ļoti nereāli sasniedzams mērķis.

Nav skaidrības, kādā veidā šo palielinājumu plāno panākt, jo vismaz ar platībmaksājumiem jaunajam periodam netiek piedāvāti pietiekoši interesanti nosacījumi bioloģiskajiem lauksaimniekiem. Tie drīzāk ir zemāki, nekā bija iepriekš.

Skatoties no esošo bioloģisko lauksaimnieku pozīcijām, pieļauju, ka lielākā daļa no tiem noteikti neatteiktos no apsaimniekojamās zemes platības palielināšanas par šiem nepieciešamajiem aptuveni 10%, bet šo zemi neviens viņiem netaisās piedāvāt. Tieši otrādi, iepriekšējos periodos iespējas palielināt bioloģiskās platības bija stipri ierobežotas, jo tam atvēlētie līdzekļi bija izsmelti.

Pastāvošajā situācijā  ar konkurenci lauksaimniecības zemes tirgū bioloģiskie drīzāk nespēj konkurēt ar konvencionālajiem un nereti zaudē cīņā par zemes nomas vai iegādes iespējām. Kopējo situāciju var raksturot kā tādu, ka bioloģiski saimniekot gribošus un varošus lauksaimniekus mēs varētu atrast, bet iespēju to darīt mēs nepiedāvājam un neatbalstām.

Pastāv bažas, ka trūkstošo apjomu var aizpildīt kādu lielu korporāciju ienākšana, kas ar lielu kapitālu (ne vietējo) un modernām tehnoloģijām sagrābs platības un ražos bioprodukciju ļoti lielos apjomos. Tāda situācija jau ir vērojama arī citur pasaulē, ir piemēri pat tepat Lietuvā.

Arī nākamā iniciatīva, kura paredz vēl 10% no lauksaimniecības zemju platības atgriezt dabīgā stāvoklī, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, būtu saistīta ar šo platību pieejamību. Matemātiski tas ir ap 190 000 ha lauksaimniecības zemes, kuru „Zaļais kurss” grib atvēlēt ainavām un biodaudzveidībai.

Vēl pirms 10 – 15 gadiem Latvijā bija plašas teritorijas, kur padomju laikos nepaspēja veikt meliorāciju vai kuru saimnieciskā vērtība bija zema. Tās pārsvarā bija daļēji apmežojušās dabiskās pļavas, kuras izmantot varēja tikai ekstensīvām ganībām vai appļaušanai. Šo platību apsaimniekotājus mēs nosaucām par “dīvāna zemniekiem”.

Tā kā tie nosmēla daļu no pieejamiem platību maksājumiem, kā arī aizņēma zemi, ražojošo zemnieku organizācijas uzsāka kampaņu, lai tiem atņemtu platībmaksājumus un zemi it kā atgrieztu ražošanā. To aktīvi atbalstīja arī Zemkopības ministrija, kuras galvenie mērķi bija palielināt intensīvo ražošanu, eksportu un it kā atgriezt zemi ražošanā.

Tādā veidā līdz ar nosacījumu maiņu šīs dabīgās, aizaugušās platības kļuva pieejamas rapsi un kviešus audzēt gribošām lielsaimniecībām. Paralēli tam pēkšņi parādījās ES atbalsta programmas, kur ar lielu intensitāti (līdz 90%) varēja veikt meliorācijas darbus.

Tādā veidā Latvijā diezgan strauji atsākās aktīvi meliorācijas darbi, kādi nebija redzēti ļoti sen. Tikai tagad to veica ar modernu un jaudīgu rietumu tehniku, kas īsā laikā ainaviskas pļavas ar krūmāju puduriem un dabīgiem purvājiem pārvērta klajos tīrumos. Dzirdēts, ka, it kā “pareizi sakārtojot papīrus”, šos darbus varēja paveikt, 100% izmantojot ES naudas.

Tātad sanāk, lai izpildītu „Zaļā kursa” prasības, šobrīd atkal būs nepieciešami “dīvāna zemnieki” vai arī daļu no platībām vairs nedrīkstēs izmantot ražošanai. Jau ar šo gadu ir obligāta prasība par 4% lauksaimniecības zemes atvēlēšanu bioloģiskai daudzveidībai un ainavu elementiem, iespējams, ka nākotnē var būt vēl.

Nākamā iniciatīva ir saistīta ar pesticīdu izmantošanas samazinājumu par 50%. Lai gan pastāv uzskats, ka Latvija pesticīdus lieto mazāk nekā citur ES, ir arī citas uzskaites metodikas, kuras sniedz atšķirīgu informāciju. No tā izriet jautājumi par pesticīdu izlietojuma uzskaites metodēm. Ja, piemēram, pesticīdus uzskaita fiziskās mērvienībās, kā tonnas, tad pesticīdu samazinājumu var viegli pierādīt ar to, ka pesticīdu koncentrācijai ir tendence palielināties, līdz ar to fiziski to normas ir mazākas.

Piemēram, ja agrāk tipiska herbicīda deva bija 2 – 3 l/ha, tad tagad ir produkti, kuri līdzīgu efektu sasniedz, lietojot vien dažus desmitus vai simtus gramu uz ha. Pesticīdu izmantošanas pieaugums valstiskā mērogā ir saistīts ar iepriekš apskatīto aramzemes platības un intensīvu sējumu apjoma palielināšanos.

Nav jau tā, ka šobrīd zemnieki ļoti grib izmantot pesticīdus. Tās tomēr ir izmaksas un papildu darbības. Ar pesticīdu lietošanu zemnieki risina savas problēmas uz lauka, līdzīgi kā mēs lietojam medikamentus, kad ir kāda vaina.  Viena no problēmām ir zināšanu un informācijas trūkums par iespējām samazināt devas, bet cita ir specializācija audzēt pārsvarā intensīvas kultūras kā kviešus un rapsi. Salīdzinoši rapšiem un kviešiem nepieciešams ievērojami vairāk pesticīdu un minerālmēslu nekā, piemēram, auzām, rudziem, miežiem, pākšaugiem u.c.

Mūsu valstī darbojas spēcīgs pesticīdu ražotāju un tirgotāju lobijs. Pesticīdu ražotāji līdzīgi kā farmācijas nozares pārstāvji darbojas agresīvi ar spēcīgām mārketinga aktivitātēm un tās praktiski netiek ierobežotas. Tie organizē un apmaksā neskaitāmus pētījumus, rīko seminārus ar dāsniem banketiem, ar bonusu sistēmām stimulē lielāku pesticīdu patēriņu. Tādā veidā lielākie pesticīdu pircēji regulāri “nopelna” apmaksātus ceļojumus uz siltajām zemēm un nemaz nenojauš, ka paši ir samaksājuši ar pārmērīgu pesticīdu izmantošanu.

Tikai pieredzējuši, izglītoti un zinoši zemnieki un agronomi māk būtiski samazināt pesticīdu nepieciešamību un devas, objektīvi pieņemot lēmumus atkarībā no dažādiem apstākļiem. Pesticīdu izmantošanu var ievērojami samazināt, arī izmantojot ilgtspējīgas metodes kā paplašināta augu maiņa (diversifikācija), zaļmēslojumu un starpkultūru audzēšana, samazināta intensitāte ar ekstensīvākām kultūrām. Zemnieki audzēs to, kas viņiem ir izdevīgi, un, ja izdevīgāk būs audzēt mazāk, bet zaļāk, tad to arī darīs. Viss atkarīgs no atbalsta nosacījumiem un prioritātēm.

Apkopojot šo, ja tiks īstenotas pirmās iniciatīvas par bioloģiskās platības palielināšanos un zemju atgriešanu dabiskā stāvoklī, kā arī intensitātes samazināšana, tad pesticīdu samazināšanas mērķi sasniegt ir diezgan reāli.

Līdzīgi ir arī ar minerālmēslu patēriņa samazinājumu, kurš ir paredzēts vismaz 20% apmērā līdz 2030 gadam. Ar šobrīd izmantotajām tehnoloģijām kultūraugu raža pārsvarā ir proporcionāla mēslojuma daudzumam. Audzējot kviešus vai rapsi, ir jānodrošina noteikts daudzums mēslojuma, lai sasniegtu attiecīgu ražas līmeni. Samazinot mēslojumu – samazināsies ražas.

Šīm prasībām bija ļoti aktīva pretestība no lauksaimnieku puses, kamēr minerālmēsli bija salīdzinoši lēti. Šobrīd, kad minerālmēslu cenas ir strauji pieaugušas pat par 3 – 4 reizēm, daudzi vairs nemaz nevar atļauties to iegādāties un ir spiesti pāriet uz ekstensīvākām kultūrām un metodēm. Tāpat būs jāizmanto visas iespējas taupīt mēslojumu novēršot to zudumus un veicinot to uzkrāšanos augsnē. Attiecīgi gaidāma ražības samazināšanās, un, ja graudu realizācijas cenas zemniekiem nebūs atbilstošas, tad pastāv iespēja, ka daļa saimniecību, kuras nespēs pārorientēties atbilstoši jaunajām prasībām, nonāks nopietnās grūtībās.

Vēl pie “zaļajām” iniciatīvām ir antibiotiku samazināšana lauksaimniecības dzīvniekiem par 50% līdz 2030. gadam. Arī šeit līdzīgi kā ar pesticīdiem un minerālmēsliem piedāvātie risinājumi ir saistīti ar intensitātes samazināšanu, uzlabojot dzīvnieku labturību, barības sastāvu u.t.t., kas attiecīgi it kā nodrošinātu labāku veselību  un mazāku ārstēšanu. Tātad arī lopkopībā, lai izpildītu šīs prasības, ir vai nu jāsamazina intensīvo lopu skaits, vai arī jāsamazina produktivitāte, laižot govis atkal ganos kā senāk vai tamlīdzīgi.

Jebkurā gadījumā tas samazinās lopkopības produkcijas apjomu un, ļoti iespējams, palielinās pašizmaksu vēl vairāk. Bez apskatītajām galvenajām iniciatīvām stratēģijā ir vēl daudz citu faktoru, kas ietekmēs mūsu ikdienu, piemēram, ēšanas un pārvietošanās paradumu būtiskas izmaiņas, dzīvnieku labturība, augu veselība, ekoshēmas u.t.t..

Zinot šos apstākļus, varam mēģināt iztēloties, kāda izskatīsies Latvijas lauksaimniecība, īstenojot ES „Zaļo kursu”. No sabiedrības viedokļa izskatās ļoti jauki – zemnieki mazāk miglos un mēslos, būs tīrāks gaiss un ūdens, pārtika būs ekoloģiski tīra, un visapkārt varēs priecāties par bioloģisko daudzveidību, un vēl būsim glābti no klimata pārmaiņām...

Bet kas notiks ar ekonomiku? Iestāsies transformācija? Transformācija tā, visticamāk, būs, jo šie mērķi un stratēģija, sanāk, ir diametrāli pretēji iepriekšējiem mērķiem un attīstībai. Ja līdz šim ZM mērķi ES naudas izmantošanai bija modernizēt lauksaimniecību un kāpināt eksporta apjomus, tad tagad, izrādās, tas vairs nederēs un ir jātransformējas par “zaļo zemi” ar minimālu ražošanu?

Faktiski visi iepriekšējie ieguldījumi lauksaimniecībā tika orientēti uz ražošanas apjoma palielināšanu, modernu lieljaudas tehniku, lielām, automatizētām un robotizētām piena fermām, produkcijas uzglabāšanas un pirmapstrādes kompleksiem, mēslu pārstrādē biogāzē u.t.t. Tad tagad tas, izrādās, bijis veltīgi, ja tagad visu ražošanu jāsamazina par 20 – 50%?

Jau no šī gada Latvijas lauksaimniekiem piedāvātais atbalsts ir piedāvāts tāds, ka to var pilnvērtīgi “apgūt” tikai tie, kuriem ir iespēja un resursi strādāt ar “zaļajām” tehnoloģijām. Lielākajai daļai, īpaši mazo zemnieku, tādas iespējas nav, jo transformācijai ir nepieciešamas lielas investīcijas. Šai zemnieku daļai jau no šī gada atbalsta apjoms būtiski samazināsies, un mēs vēl redzēsim sekas.

Tā kā Latvija pārsvarā ir lauksaimniecības produkcijas eksportētājvalsts, tad vismaz bads no pārtikas trūkuma mums it kā nedraud, vienīgi mēs nezinām, cik mums izmaksās šis „Zaļais kurss” un cik dārga būs atlikusī pārtika. Kā tas ietekmēs pārējās ekonomikas nozares un lauku iedzīvotāju dzīves līmeni, to pat ir grūti iztēloties.

Citās Eiropas valstīs zemnieki jau aktīvi protestē pret „Zaļā kursa” iniciatīvām, bet pie mums kaut kā viss ir mierīgi. Mēs bez ierunām pieņemam visu, ko mums norāda, un bez ierunām pakļaujamies. Kādam tagad kviešu vietā būs jāliek saules paneļi, vēja ģeneratori vai jāaudzē biomasa enerģijai. Lopu vietā jāaudzē kukaiņi, bet zeme jāatstāj savvaļas puķītēm, lai pasargātu sevi no globālās sasilšanas.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

FotoPirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu ciešanām un nepieciešamību atbrīvoties no Krievijas ietekmes, pretī Krievijas valsts simboliem. Piketa dalībniekiem nebija šaubu par to, ka vairāk nekā pusotru gadu pēc pilna apmēra kara sākuma Ukrainā un gadu pēc okupekļa nojaukšanas Pārdaugavā "Maskavas nama" atrašanās Rīgā ir spilgts simbols arvien neatrisinātajai cīņai par Latvijas ģeopolitisko kursu un mūsu pašu interesēm savā valstī.
Lasīt visu...

21

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

FotoSortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram izkrita kārts ieņemt kādu augstu amatu, tad deva zvērestu kalpot godīgi, tikai un vienīgi tautas interesēs, neņemt kukuļus utt. Šī senā demokrātijas metode nav pilnībā izzudusi līdz pat mūsu dienām, piemēram, tādās valstīs kā ASV, kur šādi tiek izvēlēti tiesu zvērinātie, kuri krimināllietās faktiski izlemj – vainīgs vai ne.
Lasīt visu...

3

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

FotoPagājušajā piektdienā, 15. septembrī, Latvijas Republikas Saeimā sākās ārkārtas sēde. Tajā bija tikai viens izskatāms jautājums, proti: “Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam.” Runa, protams, ir par aizejošās labklājības ministres Evikas Siliņas izveidoto valdību.
Lasīt visu...

3

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

FotoGodātie Saeimas deputāti, vēršamies pie Jums, lai paustu dziļas bažas par Gunāra Kūtra pieteikto kandidatūru un plānoto apstiprināšanu Saeimas priekšsēdētāja amatā. Uzskatām, ka deputāta publiskajā telpā izskanējušie izteikumi neatbilst augstajiem godprātības, atklātības un atbildīguma standartiem, kas tiek sagaidīti no Saeimas priekšsēdētāja kā vienas no augstākajām valsts amatpersonām.
Lasīt visu...

3

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

FotoRietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" – tādu secinājumu izteicu šā gada janvārī ārlietu debatēs.
Lasīt visu...

21

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

FotoPētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar Imigrācijas likuma grozījumiem saistītos riskus, tai skaitā iespējamo eventuālo Krievijas Federācijas pilsoņu izraidīšanu no valsts nenokārtotas latviešu valodas pārbaudes dēļ.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...